Arhiv

Aprilski dnevnik: Novomeški dremež

Ne vem, če je kdo že analiziral, kako si sledijo aktivna in manj aktivna obdobja v letu. Prav gotovo je stopnja produktivnosti posameznega obdobja povezana z umestitvijo med dela proste dneve in šolske počitnice. Pomladno obdobje, pred in po prvomajskih

Objavljeno v Kolumna

Občina in občan, država in državljan: Strah in pogum v današnjem trenutku

Zbirko štirih novel pod zgornjim naslovom je leta 1951 izdal Edvard Kocbek in v njih opisal nikoli enostaven svet notranjih bojev v krutih vojnih letih, ko je bilo vsako dejanje lahko postavljeno v ožji ali širši kontekst ter s tem

Objavljeno v Aktualno, Kolumna

Komentar Gregorja Macedonija o „nadaljevanju začetega“: Je lahko drugi mandat nova priložnost?

Kmalu po zaključku lokalnih volitev v Novem mestu je zavladala tišina na lokalnem političnem prizorišču. Kot da se morajo zmagovalci odpočiti po naporni kampanji, poraženci pa umakniti in premisliti, kako naprej. Pred in po drugem krogu županskih volitev je bilo

Objavljeno v Aktualno, Komentar

Polemika o EP 2013- Komentar Gregorja Macedonija: Koliko športnih dvoran bo dobilo Novo mesto?

Kolesarski in atletski del novomeške športne javnosti je začutil priložnost, da se s pokritjem gostovanja dela tekem košarkarskega prvenstva povečajo možnosti za hitrejšo realizacijo športne dvorane, ki bi primarno služila pokritju velodroma. Ker je obseg velodroma precejšen, bi s pokritjem

Objavljeno v Aktualno, Komentar

Kaj pomeni voditi občino: Cilj ali pot

Rezultati necelovitih pristopov so neuresničene obljube pa tudi slabo zastavljeni projekti, ki se kažejo v neuresničenih razpisih. Zato ni presenetljivo, da na posameznih občinah, ki izstopajo po svoji uspešnosti, zelo pogosto naletimo na projektni način dela. Ta omogoča, da posamezni

Objavljeno v Aktualno, Kolumna

Občina zapravljenih priložnosti

Opraviti imamo z vodenjem novomeške občine, ki odraža strah pred razvojem. Na žalost pa odlaganje in tiho zavračanje razvojnih projektov nista več samo posamezni naključji. Še dobro, da volitve vsake štiri leta prinesejo vsaj upanje v boljše čase. Ko se

Objavljeno v Aktualno, Komentar, Volitve-2010

Študentsko delo: Temelj civilne družbe ali nepravilnost na trgu dela

Študentsko delo je po mojem prepričanju edina prava in delujoča fleksibilna oblika zaposlovanja mladih. Čeprav ministrstvo za delo ob vsaki priložnosti poudarja, da študentsko delo odžira delovna mesta mladim, pa sem trdno prepričan, da je to zelo uradniški in akademski

Objavljeno v Komentar

Novomeška načelna nenačelnost

Ob prihajajočih lokalnih volitvah se postavlja vprašanje, ali je možna sprememba, alternativa sedanjemu stanju. Prav gotovo bomo lahko kot velik uspeh šteli že dejstvo, če bo prišlo do večje odprtosti in vstopa novih posameznikov, ki niso okuženi z dosedanjimi praksami

Objavljeno v Komentar

Gradnja Šmihelske ceste in zdravstvenega kompleksa: Brez vprašanj, prosim! (Delamo.)

Brez jasne usmeritve (poznavanja poti, smeri) je pot do cilja nejasna. Če pa cilja sploh ne poznamo in gremo na pot, je to najverjetneje »misija nemogoče«. Udeleženci na poti brez jasnega cilja lahko vseskozi trdijo, da je njihov trud velik,

Objavljeno v Komentar

Novomeška kulturna ponudba: med samopodobo in odjemalci

Jeseni je bila sprejeta novomeška kulturna strategija. Brez težav lahko tudi po sprejetju tega dokumenta ponovim zapisane misli oz. stališča ob sprejemanju tega dokumenta izpred enega leta. Najprej, da je težko govoriti o strategiji, če ne obstaja neki skupni imenovalec,

Objavljeno v Komentar

Odprto pismo poslancema in županu Mestne občine Novo mesto: Zakon o varovanju gospodarskega okolja Mestne občine Novo mesto

Spoštovani g. Grill, g. Kek in g. Muhič, v zadnjem obdobju smo bili seznanjeni, da je vlada predlagala dva nova zakona, ki sta neposredno odgovarjala na nerešena vprašanja v enem primeru lokalne skupnosti (Mestne občine Ljubljana) in v drugem primeru

Objavljeno v Aktualno, Komentar

Neznosna lahkost občinarjenja

Ob sprejemanju proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2009 v drugem branju se je zdelo, da je finančno stanje naše občine doseglo dno. Gradivo za drugo branje je v primerjavi z mesec dni prej predloženim gradivom vsebovalo kar nekaj

Objavljeno v Komentar