Preko spleta dostopnih šestnajst let lokalnih dogodkov

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je konec novembra zaključila z digitalizacijo izvodov Dolenjskega lista, ki so izšli med letoma 1950 in 1966. Vseh šestnajst let lokalnih dogodkov so objavili na spletnem portalu Digitalne knjižnice Slovenije in portalu Kamra, do katerega lahko dostopajo vsi ne glede na članstvo v knjižnici. Do sedaj so poleg tega osrednjega dolenjskega časnika v elektronsko obliko spremenili že  vse letnike njegovega predhodnika, to so Dolenjske novice (1885 – 1919), narodno-politično glasilo in narodnogospodarsko glasilo za štajersko-kranjsko Posavje,  Posavsko stražo, glasilo neodvisnih belokranjskih kmetov, Belokranjec, domoznansko periodiko oz. šolska rokopisna glasila, večje število starejših zemljevidov iz različnih obdobij  ter knjižno redkost Nebeški cilj Matije Kastelca iz leta 1684.

Trenutno si lahko na portalu Kamra, kjer je zbrana slovenska kulturna dediščina, med drugim ogledate zbirko risb Franca Ksaverja Skole, izbor ekslibrisov  in starih razglednic Novega mesta, fotografije iz življenja in pesniška dela Mirana Jarca, ilustracije Marjana Mančka in Ilke Vašte ter dobite odgovor na vprašanje, čigavo ime nosi vaša ulica.

S projektom digitalizacije, s katerim so začeli pred dobrimi petimi leti, nadaljujejo že takoj po novem letu. Njihov cilj v letu 2012 je elektronski dostop do vseh številk Dolenjskega lista, ki so izšle do leta 1980. Upajo, da jim bo kljub omejenim finančnim sredstvom uspelo zaščititi izvirnike in omogočiti elektronski dostop do gradiva, ki ima izjemno domoznansko vrednost.

Andreja Moškon

Objavljeno v Dolenjska