Borba mestne občine s pasjimi iztrebki – postavili bodo koške

Ta lepotica je zgolj ena izmed nekaj več kot štiri tisoč registriranih psov v novomeški občini. K tej številki lahko prištejemo še kakšnih trideset do štirideset odstotkov neregistriranih štirinožcev (vir: Kako pasje je to mesto, Park, oktober 2010, avtor T. Levičar). Če čez palec upoštevamo, da se vsak pes podela dvakrat na dan, lahko ocenimo, da imamo v naši občini opravka s kar 12 000 "paketi" pasjih iztrebkov dnevno. Letno to znese 4,4 milijone kupčkov. Občina se proti temu bori s petdesetimi opozorilnimi tablami (ki so medtem že izginile) in eno izrečeno kaznijo zoper nevestne lastnike. Sedaj bodo "na fronto" poslali še koške za pasje iztrebke.

„Upravni organ MO Novo mesto je leta 2009 v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi postavil petdeset tabel na otroška igrišča in pešpoti, ki opozarjajo lastnike psov, da so dolžni pasje iztrebke za svojimi psi pospravljati. Do danes sta ostali ohranjeni samo dve tabli,“ so na občini odgovorili občinskemu svetniki Slavku Gegiču na vprašanje v zvezi z onesnaženjem otroških igrišč s pasjimi iztrebki.

Svetnik je predlagal, da se postavi obvestilne table in da se gre v osveščevalno akcijo tudi prek medijev. Na mestni občini so mu odgovorili, da namerava občina letos poleti namesto tabel postaviti koše za pasje iztrebke in na ta način pripomoči k vestnemu ravnanju lastnikov psov.

Zanimivo je, da smo že leta 2009 tudi v naši reviji opozorili na omenjeni problem: »Mestna občina Novo mesto je zaradi osveščanja prebivalcev in lastnikov psov postavila 20 tabel, ki opozarjajo, da na javnih površinah ni dovoljeno puščati pasjih iztrebkov. Table so bile postavljene na mestih, kjer je bila, glede na izkušnje, onesnaženost s pasjimi iztrebki največja. Od vseh dvajsetih tabel pa jih je po enem mesecu postavitve ostalo le še pet, saj so jih vandali tako ali drugače uničili ali pa lastninili,« so takrat odgovorili.

Na vprašanje, kako uspešni so pri sankcioniranju nevestnih lastnikov, so nam pojasnili: »Mestna občina Novo mesto ima zakonske podlage, na osnovi katerih lahko ukrepa proti lastnikom psov oziroma nadzira lastnike, ali pospravljajo pasje iztrebke. Občinski inšpektorat nadzor psov in njihovih iztrebkov opravlja na podlagi dveh občinskih odlokov, in sicer gre za Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin ter Odlok o urejanju zelenih površin.“

Vendar so hkrati priznali, da so pri izvajanju odloka izjemno neučinkoviti: „Do sedaj je občinski inšpektorat Mestne občine Novo mesto prejel eno tovrstno pisno prijavo. Po izvedenem dokaznem postopku je bila v prekrškovnem postopku izdana Odločba o prekršku z izrečeno globo 417,29 evra in stroški postopka 41,73 evra. Proti Odločbi o prekršku pa je bila podana zahteva za sodno varstvo. Okrajno sodišče v Novem mestu je s sodbo v imenu ljudstva leta 2008 kot neutemeljeno zavrnilo zahtevo za sodno varstvo in dodatno naložilo plačilo 80 evrov stroškov postopka, nastalih v odločanja o zahtevi za sodno varstvo. Zaradi neplačila globe v pravočasnem roku je bil Okrajnemu sodišču v Novem mestu podan še predlog za določitev uklonilnega zapora, Davčni upravi Republike Slovenije pa predlog za prisilno izterjavo zaradi neplačila stroškov postopka v pravočasnem roku. Globa je bila nato plačana, stroški postopka pa še niso izterjani.«

Na mestno občino smo naslovili vprašanje, kako je z izterjavo te kazni in ali so pri kaznovanju v zadnjih dveh letih naredili kakšen napredek.

 

 

Objavljeno v Aktualno