Občina zavrnila pobudo Vidica o brezplačnem plakatiranju za mladinska društva – So pa oproščeni taks

„Nevladne organizacije, mladinska društva in vsa neprofitna društva so oproščena plačila komunalnih taks, kadar gre za obveščanje o njihovih dejavnostih“ so na mestni občini odgovorili na svetniško vprašanje Matica Vidica na julijski seji občinskega sveta. Glede na določila odloka o plakatiranju pa občina ne more zagotoviti prostora za plakatiranje, ki bi bilo namenjeno samo tem organizacijam, so dodali.

Matic Vidic, občinski svetnik iz vrst stranke Zares, je namreč junija letos na seji občinskega sveta  podal pobudo, da se za nevladne organizacije, mladinska društva in vsa neprofitna, dobrodelna društva zagotovi prostor za plakatiranje.

Objavljeno v Aktualno