Kadrovski cunami novomeške koalicije: Srečko Vovko in Tomaž Kovačič, junaka našega časa

Vse od drugega kroga županskih volitev se v javnosti pojavljajo konkretna imena, ki da bodo zasedla določene položaje v sferi, ki je pod neposrednim vplivom občine. Vsa ta namigovanja so se vsaj do sedaj izkazala za resnična. Rafko Križman (ZZD) je postal direktor Komunale Novo mesto, Srečko Vovko (ZZD) je postal direktor občinskega javnega zavoda Agencija za šport, Tomaž Kovačič (SD) pa je postal direktor občinskega javnega zavoda Gasilsko reševalni center (GRC).

Občinska svetnica in ena vodilnih članic novomeškega odbora Slovenske ljudske stranke Martina Vrhovnik je dejala, da med Zvezo za Dolenjsko (ZZD) in Slovensko ljudsko stranko (SLS) obstaja dogovor o tem, da posamezna stranka koalicije ohrani obstoječe kadrovske položaje. Enako je izjavil tudi predsednik novomeških Socialnih demokratov (SD) Tomaž Kovačič. »Imamo dogovor, da obstoječa kadrovska postavitev ostaja,« je povedal o tem, kaj so se dogovorili z ZZD.

Poročali smo že o imenovanju Križmana na mesto direktorja Komunale. Na tem mestu je zamenjal Bojana Kekca. Te zgodbe ne bi ponavljali, če se klobčič zgoraj omenjenih imenovanj ne bi začel odvijati ravno s tem primerom. Septembra lani, torej tik pred volitvami, je skupščina Komunale, v kateri ima večino novomeška občina, imenovala novi nadzorni svet. Dva člana nadzornega sveta sta ostala enaka kot pred tem (R. Križman in M. Vrhovnik), pri tretjem članu pa je prišlo do spremembe. Namesto Cirile Surine Zajec je mesto nadzornika zasedel Srečko Vovko. Ni odveč pripomniti, da je bila Cirila Surina Zajec med tistimi svetnicami Zveze za Dolenjsko, ki so izrazile nezadovoljstvo nad županovim vodenjem občine.

Kakor koli že, novi nadzorni svet Komunale je letos pozimi objavil razpis za mesto direktorja in se med nekdanjim direktorjem Kekcem in Križmanom na podlagi odločujočega glasu predsednice nadzornega sveta (M. Vrhovnik) odločil za Križmana. Kakor koli že, to imenovanje je odprlo prosto delovno mesto direktorja Agencije za šport, saj je Križman, preden je odšel na Komunalo, vodil ravno ta občinski zavod. In ne le to: imenovanje Križmana je v nadzornem svetu Komunale seveda podprl tudi Srečko Vovko, ki je le kak mesec prej podal prijavo za mesto direktorja omenjenega zavoda in dobil večinsko podporo politike. Ali še drugače rečeno: imenovanje Križmana, pri katerem je sodeloval tudi Vovko, je obenem izpraznilo mesto, za katerega je kasneje uspešno kandidiral Vovko.

Nenavadno nizki razpisni pogoji za direktorja Agencije za šport

Razpis za direktorja Agencije za šport je bil objavljen 23. marca letos v Dolenjskem listu. Rok za prijavo na razpis je bil na spodnji zakonsko še dopustni meji, to je osem dni. Razpisni pogoji so bili izrazito nizki. Razpis je denimo omenjal zgolj »pet let delovnih izkušenj«, pri čemer izkušnje na vodilnih mestih niso bile zahtevane. Zanimiva je primerjava s predhodnima dvema razpisoma. Takrat se je zahtevala univerzitetna izobrazba, v letošnjem razpisu je bila dovolj visoka strokovna šola. Zahtevalo se je pet let vodstvenih delovnih izkušenj in obvladanje vsaj enega svetovnega tujega jezika. Oba kriterija sta letos odpadla. Podobno je bilo leta 2005, ko so od kandidata zahtevali, da ima najmanj univerzitetno izobrazbo in da najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem mestu ter da obvlada vsaj en svetovni jezik.

Kot je pojasnila predsednica kadrovske komisije Mojca Špec Potočar, ki je sicer tudi podžupanja in vidna članica Zveze za Dolenjsko, so dosledno upoštevali določila statuta javnega zavoda.

Na razpis se je prijavilo kar šest kandidatov, med njimi so trije veljali za favorite. Nekdanji vrhunski športnik Igor Primc, dolgoletni Križmanov pomočnik, po njegovem odhodu pa tudi v. d. direktorja Miran Jerman in Srečko Vovko. In kdo sploh je Srečko Vovko? Vovko je kot radiolog zaposlen v novomeškem zdravstvu. Je podpredsednik glavnega odbora Zveze za Dolenjsko, član nadzornega sveta Komunale, član sveta OŠ Grm in član sveta Centra za socialno delo. Vsi ti položaji so seveda pod neposrednim ali posrednim vplivom občinske politike. O njih odloča občinski svet ali pa telesa, ki so pod neposrednim vplivom politike. Poleg tega je Vovko tudi predsednik krajevne skupnosti Grm. »Z moje strani ni bilo vnaprejšnjega dogovarjanja,« je na naše vprašanje, ali je njegovo imenovanje politično dogovorjeno, odgovoril Vovko.

»Župan je dejal, da je mesto rezervirano za SD«

Kadrovska komisija občinskega sveta je razpis za mesto direktorja občinskega javnega zavoda Gasilsko reševalni center (GRC) Novo mesto objavila 5. aprila letos. Tudi ta razpis so zaznamovali nenavadni pogoji za prijavo. Kandidati so morali imeti končano VI. ali VII. stopnjo izobrazbe tehnične, ekonomske ali pravne smeri ter najmanj pet let delovnih izkušenj na »vodilnih delih«. Besedna zveza »na vodilnih delih« je precej dvoumna, saj se na razpisih za vodilna delovna mesta po navadi zahtevajo izkušnje na vodilnih delovnih mestih (se pravi na mestu direktorja, poslovodje ipd.). Občinska kadrovska komisija, ki je s sedmimi glasovi proti dvema povsem obvladuje koalicija, je sicer odločila, da formulacija lahko pomeni tudi delovne izkušnje na mestu vodje projekta ipd. To se je kasneje izkazalo v prid koalicijsko usklajenem kandidatu.

Na razpis se je prijavila četverica kandidatov. Med njimi je bil tudi dosedanji direktor Igor Perhaj, ki je zavod vodil že dva mandata. Njegovo imenovanje pred osmimi leti je bilo del takratnega dogovora med novomeškimi Socialnimi demokrati in Liberalno demokracijo Slovenije (LDS), ki sta takrat tvorili vladajočo novomeško koalicijo.

Igor Perhaj je v tistem času vodil novomeške Socialne demokrate. Spomladi leta 2009 pa ga je struja, ki jo je vodil javnosti do tedaj neznani Tomaž Kovačič, počasi začenjala izrinjati z vodstvenega položaja v lokalnem odboru. Navsezadnje je Perhaj z mesta predsednika moral odstopiti, njegov položaj pa je zasedel Kovačič. S tem je bila, kot se je izkazalo kasneje, zapečatena tudi njegova usoda na mestu direktorja GRC.

Perhaj je kot neodvisni kandidat nastopil na županskih volitvah, vendar je med petimi kandidati dobil najmanj glasov. Pred drugim krogom je podprl Muhičevega nasprotnika Bojana Kekca, kar je bil še zadnji usodni korak. Socialni demokrati so v prvem krogu županskih volitev podprli skupno kandidatko Mileno Kramar Zupan. Po njenem presenetljivem porazu že v prvem krogu volitev so v stranki sklenili, da pred drugim krogom podprejo Alojzija Muhiča. In stava na kasnejšega zmagovalca je prinesla tudi nekaj kadrovskih »drobtin«.

»Do sedaj smo delali dobro in želim si, da bi bilo tako tudi naprej,« je kot glavni razlog svoje na poraz obsojene tretje kandidature navedel Perhaj. Na vprašanje, ali ima pri tem podporo župana Muhiča oz. koalicije, je povedal: »Župan Muhič mi je januarja dejal, da je direktorsko mesto v Gasilsko reševalnem centru rezervirano za Socialne demokrate in da je to del koalicijskega dogovora.«

Tomaž Kovačič je prodajni inženir. Za Park je povedal, da je svetovalec in organizator in da ima vodstvene izkušnje. »Tudi delo gasilskih centrov zelo dobro poznam, saj sem v okviru Telekoma delal na področju trženja požarnih alarmnih sistemov,« pravi. Nekaj dvomov v resnično željo koalicije, da pride do najbolj strokovno in menedžersko usposobljenih direktorjev, zbuja nenavadna formulacija v razpisu za direktorja, ki je na podlagi statuta GRC določila pogoj, da mora imeti kandidat pet let »izkušenj na vodilnih delih«. Kaj bi pomenila »vodilna dela«, ni povsem jasno. Na kadrovski komisiji so nekateri člani postavili vprašanje o tem, ali je tovrsten pogoj sploh smiseln in ali ga ne bi bilo treba postaviti bolj jasno. Koalicijska večina v kadrovski komisiji (njen član je sicer tudi Tomaž Kovačič) tovrstnih pomislekov ni imela in je razpis objavila z utemeljitvijo, da je tako pač zapisano v statutu, in s tolažbo, da bo treba vse statute občinskih javnih zavodov v prihodnje prevetriti in uskladiti. Pri odpiranju ponudb so Kovačičeve reference (navajal je vodenje projektov in timov znotraj Telekoma) sprejeli kot ustrezne in ga potem kljub nekaterim zanimivim protikandidatom tudi predlagali občinskemu svetu v izvolitev.

Tomaž Kovačič ne želi komentirati trditev, da je del koalicijskih dogovorov tudi to, da bi mesto direktorja GRC pripadlo SD. »Res je edino to, da smo dogovorjeni, da obstoječa kadrovska konstelacija ostaja.«

Tako kot je bil Bojan Kekec pred štirimi leti primeren kandidat, ker je bil član stranke, ki je podprla župana pred drugim krogom volitev leta 2006, tako je sedaj Tomaž Kovačič primeren kandidat, saj je pred drugim krogom volitev stopil v županovo koalicijo. Povsem nepomembno je, da je bil Kekec že več desetletij zaposlen na Komunali, Kovačič pa se je z gasilskimi problemi ukvarjal kot prodajalec alarmnih sistemov. Tako kot je bil Perhaj pred osmimi leti primeren za direktorja GRC, tako je sedaj povsem neprimeren. Pač ni več vodilni član koalicijske stranke.

Tudi sveti občinskih zavodov kadrirani po političnem ključu

Občinski svet skorajda na vsaki seji poleg imenovanj in soglasij za direktorska oziroma ravnateljska mesta izglasuje tudi imenovanja v svete občinskih javnih zavodov (vrtci, šole, raziskovalno središče, socialne ustanove, kulturne ustanove ipd.). V tem mandatu se je samo v enem primeru zgodilo, da je opoziciji uspelo s svojim predlogom.

Stranke koalicije, ki jo sestavljajo Zveza za Dolenjsko, Slovenska ljudska stranka, Slovenska nacionalna stranka, Socialni demokrati, Liberalna demokracija Slovenije, Nova Slovenija, romska svetnica in nestrankarska lista Radi imamo Novo mesto in podeželje, so si občinsko javno sfero torej razdelile kot fevde, do katerih so dobile pravico na podlagi političnega dogovora o medsebojni podpori bodisi pred volitvami bodisi po njih.

UROŠ LUBEJ, FOTOGRAFIJA BOŠTJAN PUCELJ (APRIL 2011)

 

 

Objavljeno v Aktualno, Zgodbe