Prvi meseci županove koalicije: Bolj odločno in usklajeno, vendar z močnim pridihom političnega kadrovanja

(Članek je bil objavljen v Parku, marec 2011) Za nami je dobrih sto dni od inavguracije novomeškega župana Alojzija Muhiča. Za razliko od začetka predhodnega mandata, ko je županov krog dokaj hitro zaigral volilno zmago s tem, da ni sestavil trdne koalicije in podpisal koalicijske pogodbe (posledično pa je bilo vladanje čedalje težavnejše), je bilo tokrat drugače. Župan je sicer po precej nerodnem začetku vendarle uspel sestaviti trdno koalicijo, ki jo sestavljajo ZzD, SLS, DeSUS SD, LDS, Nsi, SNS, Športna lista, Miloš Dular, SNS in romska svetnica. V občinskem svetu, ki je najvišji organ odločanja lokalne skupnosti, to pomeni 19 od 30 svetnikov. Torej dokaj široka koalicija.

Vse sicer ni steklo povsem gladko. Počasno sestavljanje koalicije je imelo za posledico vsaj enomesečno zamudo pri konstituciji občinskega sveta. Za zunanjega opazovalca je dokaj nenavadno potekalo dogovarjanje s stranko DeSUS, ko je predsednik te stranke podajal povsem drugačne izjave od treh občinskih svetnikov. Še bolj nenavadno pa je bilo županovo dogovarjanje z LDS, ki se je navsezadnje končalo tako, da novomeški LDS (svetnika sta Mojca Novak in Slavko Gegič) sploh ni podpisal koalicijske pogodbe, ampak zgolj ločeni sporazum. LDS je zahteval, da se v koalicijsko pogodbo jasno zapiše, da se morajo razčistiti afere prejšnjega mandata. Šlo je predvsem za domnevne nepravilnosti v Zarji, podjetju v večinski lasti občine, ter za domnevne nezakonitosti pri obnovi novomeških vrtcev, pri katerih naj bi prišlo do oškodovanja občinskega proračuna. Obe aferi še vedno v predkazenskem postopku preiskuje skupina tožilcev za pregon organiziranega kriminala, vanjo pa bi lahko bili vpleteni tudi nekateri člani koalicije in ne nazadnje tudi župan. LDS je imel še nekaj drugih zahtev, ki pa jih ni uspel vnesti v koalicijsko pogodbo, zato so formalno ostali zunaj koalicije, vendar z izraženo podporo županu.

Seveda smo se pri Parku skušali dokopati do ključnega dokumenta, ki definira življenje v naši občini v prihodnjih štirih letih. A zaenkrat koalicija pogodbo drži v strogi tajnosti. Iz županovega kabineta so nam pojasnili, da »Alojzij Muhič v tej pogodbi nastopa kot predsednik Zveze za Dolenjsko, enega izmed koalicijskih partnerjev, in ne kot župan. Zato je kot predstavnik koalicijskega partnerja želel pridobiti soglasja ostalih partnerjev. Kot nam je znano, vseh soglasij še ni«. Nekoliko drugačno pojasnilo je dal izvršni sekretar Zveze za Dolenjsko Borut Novak, ki pravi, da je koalicijska pogodba »akt interne narave podpisnic«. Obljubil je, da bo našo zahtevo predlagal za obravnavo na naslednji seji koalicijskega sveta. V vsakem primeru je zelo nenavadno, da bi obstajali kakršni koli zadržki glede objave dokumenta, ki konec koncev definira delovanje novomeške občine v prihodnjih letih in je nobena oblast po navadi ne skriva pred javnostjo. Takoj lahko seveda začnemo špekulirati, kaj skrivajo pogodba in morebitni predhodni dvostrankarski dogovori strank. Seveda gredo špekulacije predvsem v to smer, da koalicijska pogodba pač vsebuje predvsem kadrovsko kupčkanje.

Kadrovski cunami

In prvi meseci vladanja nove koalicije s starim županom so prinesli ravno kadrovsko prevetritev na položajih, ki jih obvladuje občina. Kmalu po volitvah je prišlo do menjave direktorja občinske uprave. Namesto dolgoletnega (nestrankarskega) občinskega uradnika Jožeta Kobeta je župan na mesto svojega prvega pomočnika imenoval prej omenjenega Boruta Novaka. Za Dolenjski list je župan pojasnil: »Odločitev je soglasje koalicijskih partnerjev. Kobetu ne želim očitati nič, a mu na nekaterih področjih vseeno ni uspelo doseči zastavljenih ciljev. Tako mu ni uspelo izprazniti prostorov, ki jih ima za potrebe uprave občina najete na Glavnem trgu 24, uprava pa bi potrebovala tudi nekaj več discipline in s tega vidika se mi zdi Novak še posebej dobra izbira.« Kobe je za isti časopis točko za točko zavrnil županove očitke in dodal: »Mesto direktorja sem jemal kot strokovno, ne pa kot politično funkcijo. Ker župan skupaj s koalicijo meni, da je to politična funkcija, in ker nisem pristal na to, da bi bil politični direktor, sem bil zamenjan.« Ni odveč spomniti, da je Kobe zelo močno zastavil svoje ime za župana: le nekaj mesecev pred volitvami je pristal na imenovanje na to izpostavljeno mesto. In še več: na vrhuncu volilne kampanje je javno napadel Muhičevega protikandidata Bojana Kekca in njegovo vodenje novomeške Komunale. Kljub temu je koalicija želela menjavo in jo tudi dosegla.

In ravno imenovanje novega direktorja Komunale – to je postal Rafko Križman – je dvignilo še več prahu. Poleg Križmana, ki je eden najtesnejših Muhičevih sodelavcev in član najožjega vodstva Zveze za Dolenjsko, je za to mesto kandidiral tudi Bojan Kekec. Nadzorni svet je bil razdeljen na pol (3 : 3), zato je odločil glas predsednice nadzornega sveta Martine Vrhovnik, ki je vodja svetniške skupine SLS v občinskem svetu. Velja opozoriti, da so imenovanju Križmana nasprotovali celo na svetu županov občin ustanoviteljic Komunale Novo mesto (gre za dolenjske občine), kjer mu je podporo izrekel edino novomeški župan. Prav tako so se po poročanju Žurnala24 za imenovanje Kekca soglasno opredelili na zboru delavcev. Nadzorni svet ni imel nobenih jasnih ali pa vsaj javno izraženih očitkov proti obstoječemu direktorju Kekcu. Zanimivo, da je župan v tem primeru vso odgovornost za imenovanje preložil na nadzorni odbor Komunale in trdil, da z imenovanjem nima nič. A ga je v svojih javnih izjavah delno demantiral sam Rafko Križman, rekoč, da gre pri imenovanju tudi za politični kontekst. Martina Vrhovnik očitke zavrača: »Križman ima dolgoletne izkušnje na direktorskem mestu Agencije za šport, štiri leta je bil podžupan MO NM in štiri leta predsednik NS družbe JP Komunala, ki ga sedaj vodi. Opravljal je tudi funkcijo v. d. direktorja te iste družbe. Razlogi za njegovo imenovanje so povsem utemeljeni.« Nekoliko bolj previden je Slavko Gegič (LDS): »Imenovanje je nič bolj in nič manj politično, kot je bilo imenovanje njegovega predhodnika pred štirimi leti. Takratni dogovor je bil tudi ta, da je SDS zaupano vodenje Komunale. O imenovanju Rafka Križmana ni odločal mestni svet, temveč Nadzorni odbor Komunale. Z njimi nisem seznanjen, vendar pa ne dvomim, da je bila odločitev posledica tudi političnih dogovorov, kljub temu pa menim, da ni pošteno biti do novega direktorja kar vnaprej kritičen. Vodenje Komunale je prevzel v začetku marca, dovolimo mu, da se pokaže in dokaže.«

Zanimivo je, da se podobna zgodba manjših dimenzij dogaja tudi pri odločitvah občinskega sveta. Občinski svet namreč odloča o imenovanjih v svete javnih zavodih. Na dosedanjih sejah tega mandata se skorajda ni zgodilo, da na te položaje ne bi bili imenovani izključno tisti kandidati, ki jih je predlagala koalicija. Sicer pa bo to igro tudi v prihodnje zanimivo opazovati. Kar nekaj direktorskih mest bo postalo odprtih – npr. na Agenciji za šport ter na Gasilsko reševalnem centru.

Dosežki koalicije

Prvi meseci drugega mandata župana Muhiča med predstavniki političnih skupin vzbujajo različna mnenja. Pričakovano so z delom zadovoljni v koaliciji, medtem ko sta voditelja opozicije Kekec in Macedoni precej kritična.

Župan Muhič kot najpomembnejše poteze v prvih mesecih mandata ocenjuje sprejem proračuna ter podpis pogodbe o investiciji centralne čistilne naprave. »Zaključili smo tudi z obnovo Šmihelske in Belokranjske ceste ter intenzivno sodelovali pri pripravi dokumentov za 3. razvojno os. Končno bomo lahko nadaljevali z rekonstrukcijo Ljubljanske ceste, saj nam je uspelo urediti lastniške odnose na tem območju. V tem času smo nadaljevali z izgradnjo športne dvorane Stopiče in obnovo Anton Podbevšek Teatra, ki bo končana predvidoma aprila letos. Preučevali smo lokacijske možnosti za izgradnjo mestne večnamenske dvorane in njeno financiranje. Februarja nam je uspelo odpreti Vrtec Palčica na Vrhovčevi ulici v Novem mestu, kjer je v varstvu 14 otrok 1. starostne skupine, pripravljamo pa se še na odprtje vrtca v Podbrezniku. Ne nazadnje je bila točno do roka dokončana izgradnja največjega nakupovalnega središča na Dolenjskem – Qlandie,« je zadovoljen župan.

S tem se strinjajo v najtesnejši koalicijski partnerici Slovenski ljudski stranki. Martina Vrhovnik dodaja: »Delo je bilo uspešno. Podpisali smo pogodbo o delovanju v mandatnem obdobju 2010–2014, konstituiran je koalicijski svet, določen način dela občinskega sveta. Župan nadaljuje delo na projektih, ki so bili začeti v prejšnjem mandatu.« Tudi Tomaž Kovačič (SD) je zadovoljen: »Dejstvo je, da je koalicija vzpostavila vse elemente za uspešno delovanje. Rezultati kažejo na resno, odgovorno in skladno delovanje koalicije.« Kovačič je zadovoljen tudi z delom župana: »Delo župana ocenjujem kot dobro, v smeri smiselnih postavitev prioritet v prihodnjem obdobju.«

Tudi Jiři Volt (Športna lista) je zadovoljen: »Po moji oceni je šlo za klasičnih prvih sto dni. Na začetku malo porodnih bolečin glede sestavljanja koalicije. Občinska uprava je dobila novega direktorja. Upam, da bo ta zamenjava nadgradila delo dosedanjega direktorja.« Športniki so še posebej zadovoljni, da se je v prvih mesecih mandata največ govorilo o športu. »Ne le Arena Portoval, tudi pokritje velodroma je zelo pomembno. Kot tenisač si želim , da bomo končno dokončali objekt na Loki, saj je to ena od večjih sramot v tem mestu.«

Župan največje nevarnosti in probleme trenutno vidi v romski problematiki in podhranjenosti mestnih občin v finančnem smislu, kar občutimo iz leta v leto bolj. „Župani mestnih občin smo ustanovili svoje združenje in od vlade zahtevamo spremembe Zakona o financiranju občin. Upam, da nam bo to čim prej uspelo. Iz tega pa izvirajo tudi naše težave z zagotavljanjem sredstev za dokončanje obnove Knjižnice Mirana Jarca ter za obnovo Glavnega trga ter seveda tudi Narodnega doma.«

Slavko Gegič (LDS) pa je še bolj zaskrbljen zaradi uspešnosti v pridobivanju državnih in mednarodnih sredstev, s čimer se strinjajo tudi v SD in SLS. »Pomemben problem, pa ne samo Novega mesta, je tudi ali pa predvsem kartelno dogovarjanje, s katerim se umetno napihujejo cene javnih naročil, posledica tega pa je neracionalna poraba javnih sredstev,« dodaja Gegič, ki je zaskrbljen tudi nad stanjem v podjetju CeROD, ki ga sicer vodi predsednik koalicijskega SLS Alojz Turk: »Med velikimi projekti me skrbi Cerod, in sicer tako nadaljevanje investicije kot tudi izdatno polnjenje deponije, ki smo jo drago plačali, vendar predvsem za shranjevanje naših odpadkov in ne za uvoz smeti iz vse Slovenije po »konkurenčnih« cenah.«

Opozorila opozicije

Seveda pa so do prvih mesecev županovanja veliko bolj kritični v opoziciji. »Največji kritiki županove politike so čez noč postali zvesti vazali in vse nepravilnosti, ki so bile ugotovljene v nekaterih občinskih podjetjih in pri nekaterih večjih investicijah, so postale nepomembne,« opozarja Bojan Kekec (SDS). Opozarja, da tako neuravnoteženega proračuna že več let ni bilo, velika finančna luknja pa se bo pokrivala s krediti. »Nihče se ne zaveda, da trošimo mnogo preveč in da na ta račun premalo investiramo v razvojne projekte. Evropsko prvenstvo v košarki nam daje priložnost, da končno pridemo do primerne športne dvorane. Vendar dve leti pred prvenstvom nimamo niti odkupljenih zemljišč niti zaprte finančne konstrukcije.« Kekec je zelo kritičen tudi do kadrovanja: »Da bodo kadrovske zadeve rdeča nit tega mandata, je bilo jasno že ob oblikovanju občinskih delovnih teles, kjer smo poleg vseh zapletov izgubljali še dragoceni čas. Nadaljevalo se je s političnim kadrovanjem, ki gre po sistemu delitve volilnega plena, velikokrat pa se ne upoštevajo niti minimalna strokovna merila in reference. Način, na katerega se to izvaja, pa da slutiti, da se aktualni politični akterji, ki že več let vodijo Novo mesto, s tem mandatom poslavljajo.«

Kekec predvideva, da bo kmalu prišlo do težav: »Delovanje takšne koalicije, ki ni ne programska ne politična, bo z vsakim dnem težje, saj ob izteku mandata nihče ne bo hotel prevzeti odgovornosti za slabo stanje. Situacijo lahko še poslabša slaba realizacija na projektnem delu in neizpolnjene predvolilne obljube. Edina stvar, ki veže partnerje, so kadrovske zadeve, zato bodo zanimive poteze nekaterih strank, ko se bodo začele že prve kalkulacije za naslednje lokalne volitve. Sicer pa se bodo resne težave v koaliciji verjetno začele pojavljati po državnozborskih volitvah.«

Kritičen je tudi Gregor Macedoni: »Župan je z oblikovanjem ožjega kroga sodelavcev in strank pokazal, da si ne želi večjih sprememb. Ravno kadrovska kontinuiteta bo po moji oceni najbolj dolgoročno vplivala na rezultate v tem mandatu. Potek oblikovanja in zagona nekoliko spremenjene ekipe je potekal razmeroma dolgo, glede na velik obseg nakopičenih nujnih strateških projektov, ki so jih razkrile volilne razprave. Kot dosežek lahko označim izbor lokacije za gradnjo nove večnamenske dvorane v Portovalu, saj je racionalen pristop pri analizi možnih lokacij, kljub veliki zamudi in lastnemu negiranju še svežih dokumentov (občinska strategija športa), prinesel velik konsenz pri izbiri lokacije.« In kaj nas čaka? »Nekateri projekti bodo udejanjeni (npr. čistilna naprava v Ločni), ki so že tako v zamudi, da bi se izpeljali, če imamo občinsko vodstvo ali pa ne. Poleg navedenih zamujajočih projektov iz prejšnjega mandata bo veliko energije in denarja pobrala gradnja nove športne dvorane v Portovalu, kar pa bo verjetno izgovor za nazadovanje na številnih ostalih področjih.«

Fotografija Boštjan Pucelj

Objavljeno v Aktualno, Zgodbe