V živo: 6. seja občinskega sveta: Vovko, Kovačič potrjena za direktorja AŠ, GRC

Na današnji seji občinskega sveta so svetniki potrdili imenovanje Srečka Vovka za direktorja občinskega javnega zavoda Agencija za šport ter Tomaža Kovačiča za direktorja Gasilsko reševalnega centra.

Imenovali so tudi Matjaža Bergerja za ravnatelja Anton Podbevšek Teatra.

Občinski svet je tudi sklenil, da naj gre občina v projekt športne dvorane Portoval po poti javno-zasebnega parterstva ter da pogodba, ki jo je MO Novo mesto predlagala KZS glede organizacije EP 2013, ni sprejemljiva.

Sicer pa več o poteku razprave in sklepih spodaj.

6. seja občinskega sveta: Od minute do minute (od zadnje minute proti prvi, pravzaprav)

18:29

Župan predlaga ogled URSE. Matic Vidic predlaga ogled Ceroda in občinske uprave. Dr. Vida predlaga direktorju občinske uprave, da se občinske seje snema. Ivan Bukovec ni zadovoljen s pojasnilom glede škode, ki ga je povzročila gradnja interentne infrastrukture. Zanima ga kazenska odgovornost. Kdo je opravil pregled in dal dovoljenje?

In to je tudi konec 6. seje občinskega sveta.

18:10

V svet URS so imenovani Miroslav Berger, Štefan David in Gregor Macedoni. V svet Šolskega centra so imenovali Boruta Novaka. Za člana nadzornega odbora so imenovali Martina Kambiča ter podali pozitivno mnenje k dvema kandidatoma za ravnatelja OŠ Šmihel (Irena Hlača in Damir Markovič, pri čemer so dali prednost Ireni Hlača).

Izglasujejo tudi predstavnike v svete raznih zavodov. Mislim, da se je prvič zgodilo, da je bil sprejet en predlog s strani nekoalicijskih predlagateljev. Izjema, ki potruje pravilo.

18:03

Sedaj pa še glasovanje o Tomažu Kovačiču kot direktorju GRC. Pojasnjuje Mojca Špec Potočar. Sedaj pa razprava.

Gregor Macedoni: “Že dvakrat sem podal pobudo, da se v tem zavodu razmisli o združitvi funkcij poveljnika in direktorja. Ta praksa, da je predsednik koalicijske stranke avtomatično tudi direktor nekega zavoda, ni dobra. Pomislimo, kako bo to odmevalo v javnosti. Ko nekdo ni več koalicijski partner, ni več primeren za direktorja.

Nič razprave. Nič ni vroče, kot smo napovedovali. Izglasujejo z veliko večino glasov, spet so proti v SDS in, če se ne motim, tudi Macedoni. Nekateri ne glasujejo.

18:01

Izglasovali so tudi Matjaža Bergerja za direktorja APT. Brez glasu proti. 

18:00

Sedaj pa vrhunec večera. Kadrovske zadeve. SDS je umaknil predlog o tajnem glasovanju. Kot bi rekel župan, so očitno „iztrčali“.

Besedo dobi Mojca Špec Potočar. Pojasnjuje postopke glede agencije za šport. O tem smo obširno poročali in bomo še. Predlagajo Srečka Vovka, ki izpolnjuje vse pogoje.

Najprej Andrej Resman (SDS): “Motijo me kadrovske zadeve, ki se vodijo na čuden način. Kako ste lahko ob kandidtih, kot sta Primc in Jerman, izbrali nekoga, ki nima pravih referenc. Veliko vprašanje: ali res vsi izpolnjujejo razpisne pogoje? Je diplomirani ekonomist. Ali ni bila zahtevana 7. stopnja izobrazbe? To, kar ima Srečko, pa je 6/2. KVIAZ bi moral to preveriti.”

Še Gregor Macedoni: “Prav je, da se pojasni, kar je povedal predhodnik. Razpisni pogoji za odgovorna delovna mesta so zelo neenotna in zelo nelogična. Čudne dikcije, nizki pogoji ipd. Tudi ta razpis zaznamujejo prenizki pogoji. Zanimivo je to, da smo dobili veliko prijav. Danes se prijavljajo dobri kandidati.”

Srečko je imenovan z 19 glasovi za in 5 proti. Prosti so zgolj v SDS.

17:48

Občina želi preiti na elektronsko poslovanje. Po domače povedano, svetniki si bodo nabavali prenosne računalnike. Ne bo se več kopiralo več tisoč kopij gradiv za sejo občinskega sveta. Od junija 2011 se bo gradivo objavilo v elektronski obliki. Nabavijo se ustrezni prenosniki. Imajo tudi ponudbo. In presenečenje: svetniki si bodo prenosnik odplačali s svojimi sejninami.

Tomaž Kovačič: Kot dober ekonomist predlaga, da naj imajo svetniki možnost tudi enkratnega nakupa in ne le v dvanajstih obrokih, s čimer se bo dobila še nižja cena.

Besedo dobi še Vlado, glavni občinski računalničar: To je zgodovinska odločitev, je malce ironičen. Omeni še, da je ponudnik podjetje Izid, da pa lahko svetniki sami izbirajo druge ponudnike, saj so sami kupci, občina pa samo posrednica.

Svetniki so polni norih idej, razpravljajo tako živo in navdušeno, kot da gre za pravo občinsko revolucijo. Matic Vidic (ZARES) je na primer prosil, če lahko dobi IPOD. Gegič (LDS) trdi, da gre s strai podjetja IZID za izjemno, tako rekoč neponovljivo ponudbo, medtem ko njegova kolegica Milena Bartelj (SDS) trdi, da bi lahko pri taki količini dobili bistveno boljšo. In tako naprej, predlogi kar dežujejo.

17:34

Sedaj pa k basketu 2013 in areni Portoval. Besedo dobi Borut Novak, direktor občinske uprave. “O tem smo že govorili, tako na predhodnih sejah kot na odborih. Nekaj iztočnic vendarle: Projekta tečeta naprej po zastavljenih smernicah. Sedaj sta to dva projekta, projekt dvorane in organizacija EP 2013. Okoli dvorane je bilo veliko aktivnosti. Zadevo smo predstavili najpomembnejšim gospodarskim subjektom. Finančnega interesa v bistvu ni bilo, čeprav vsi podpirajo naše načrte. Odprt je javni natečaj za arhitekturno zasnovo. Finančna ocena projekta dvorane se približuje 20 milijonov evrov. Poiskati moramo zasebnega investitorja. To smo nakazali. Začeli bomo postopek za izbiro zasebnega parterja. Občina bi lahko prispevala zemljišča in del sredstev, vendar ne več kot osem milijonov, ki bi jih pridobili z zadolževanjem. Večino bi moral prispevati zasebnik. To bi šlo na podoben način kot Velodrom. Imamo še dve možni poti. Ustanovitev podjetja – to ni dobra varianta. Ali pa podelitev stavbne pravice zasebniku. Vendar je pred tem potrebno pridobiti zemljišče. Predlagam, da se potrdi pričetek izgradnje dvorane po postopku javno-zasebno.

Glede organizacije samega EP 2013. Novo mesto je drugi košarkarski center v Sloveniji. Izvedli smo veliko sestankov s KZS. Dogovarjamo se o pristopu k organizaciji in o plačilu predvidene kotizacije. Rešitve se še iščejo, dokončnega dogovora še ni. Je pa v interesu KZS, da Novo mesto je organizator. Povem naj tudi to, da se še nekaj organizatorjev zanima za to, na primer Maribor, tako da je tekma še živa. Brez občinskega sveta ne bo sprejeto nič zavezujočega.”

Vsi odbori so podprli predlagane sklepe. Razprava svetnikov. Začne Ivan Grill: “Ali smo uspeli postati lastnik zemljišč? Ali obstaja neformalnen interes zasebnikov?” Predvsem pa predlaga, da se zadeva pospeši za dve predstavi hitreje, saj bo drugače EP2013 že mimo, preden bomo mi kupili zemljišča.

Odgovori župan: “Zasebniki so pripravljeni prodati, moramo pa narediti cenitev, šele potem se lahko resneje pogovarjamo. Interes za zasebno – javno partnerstvo je velik. Za noben objekt še ni bilo takih povpraševanj. Nad tem sem presenečen. Pripravili bomo razpis. Je pa res, da  bo treba zadevo hitreje voditi.”

Gregor Macedoni: Tudi on seveda pozdravlja odločitev, vendar opozarja na to, da dokler ne bo mestna občina povedala, kakšno vlogo bo igrala naprej in kako bo upravljala objekt. Glede Velodroma: imamo interesenta v začetni fazi, ni pa še končne odločitve. Ključen problem je, da nimamo jasne prihodkovne strukture. Podpira, da se to nadaljuje. “Vendar predlagam, da se dopolni sklep, saj dajemo bianco pooblastilo upravi, da sklene pogodbo o soorganizaciji s KZS. Predlagam, da se eksplicitno povzame v sklepu, da predlagana pogodba ni sprejemljiva.”

Dr. Vida Čadonič Špelič: “V gradivu navajate, da ste se pogovarjali z gospodarstvom in ministrom za šolstvo, ni pa razvidno, kaj so rekli sogovorniki – predstavniki gospodarstva in kaj dr. Lukšič? Drugo:  g. župan: ste ali niste podpisali pogodbe s KZS? V medijih zasledimo nasprotujoče si informacije.”

Alojzij Muhič: “Vsi skupaj smo dali pobudo, da se spremenijo določila te pogodbe, preden bomo podpisali pogodbo.”

Vida: “KZS je jasno in glasno povedal, da so pogodbe podpisane, ampak jaz vam, župan, verjamem. Podprla bi predlog Macedonija, da vas podpremo v teh pogajanjih in da takih pogojev ne smete podpisati. Moram pa reči, da sem proti organizaciji tega prvenstva in izgradnji dvorane, v kolikor prej ne bo jasno zaprta finančna konstrukcija. Govorite o 20 milijonov evrov. En velodrom imamo, da ne bomo dobili še drugega. Rada bi še odgovor direktorja, ali smo dobili zagotovila ministra.”

Borut Novak: “Glede obiska na ministrstvu za šolstvo in šport. Zraven je bil tudi svetnik Tomaž Kovačič. Podpora je bila zagotovljena. Imamo pa samo ustna zagotovila.”

Še Bojan Kekec: “Pohvalim naj občinsko upravo, da smo dobili poročilo o realnem stanju. Tukaj ne bo popravnega izpita. Nisem prehud optimist. Spoznali smo, da dvorane sami ne moremo zgraditi, saj se ne moremo zadolžiti za toliko denarja. Se pravi, da ostane samo privatni kapital: to pa ni realno. Upam, da se bo občinska uprava, župan in ostali potrudili, da dvorane pridemo, saj take priložnosti ne bo več.”

Macedoni še enkrat prosi za besedo in še enkrat izrecno predlaga sklep, da predlagana pogodba s strani KZS ni sprejemljiva.

Glasujejo: Vsi so za, vključno z Macedonijevim dopolnilom.

17:15

Občinski svetniki bodo razpravljali o dopolnitvi načrta pridobivanja nepremičnin in sklepe o tem, da se na nekih nepremičninah ukine javno dobro. Sprejmejo brez razprave. Vse sprejmejo, nič ne razpravljajo.

17:10

Brez razprave sprejmejo tudi poročila javnih zavodov. Zanimivo, koliko energije vložijo v kadrovanje in kako malo v preučevanje tega, ali občinski zavodi opravljajo svojo funkcijo ali ne. Jaz bi recimo vprašal, zakaj je zavod za turizem v času volilne kampanje objavil toliko sporočil za javnost, kot jih ni v vseh turističnih sezonah skupaj.

17:08

Ravnokar sem se prejel pravno ekspertizo o terminu “vodilna delovna mesta” in “vodstvena delovna mesta” in famozna “vodilna dela”, ki bodo bržkone svetniku Tomažu Kovačiču prinesla direktorsko mesto na GRC … tako da nisem spremljal noro zanimive razprave o zaključnem računu MO NM za lansko leto. Svetniki so poročilo medtem seveda sprejeli.  Ah, kavica je prišla … In od nekje mimo mene se je izmuznil Slavo Gegič (LDS), ki mi že dva dni ne odgovori na moje vprašanje, kako bodo glasovali pri kadrovskih zadevah in ali je res, da bodo končno podpisali koalicijsko pogodbo.

17:05

Macedoni me je uslišal, prinesel mi bo kavo. No, vidite dragi oblastniki, tako se dela z novinarji, ne pa z grožnjami lastniku, ukinjanjem oglasov in ostalimi pritlehnosti.

16:56

Sedaj prehajajo k zaključnemu računu. Mimogrede: številni bralci sprašujete, kaj se dogaja s svetnikom SNS Matjažem Englom. Ali se še vedno ne oglasi? Ali še vedno prejema svetniško plačo, ne da bi sploh spregovoril? Ali še vedno glasuje po svoji vesti? Naj te, dragi bralec, pomirim. Svetnik Engel sedi v 2. vrsti svetniških klopi in ne, ni se še oglasil.

16:55

Mojca Tavčar iz občinske uprave in predstavnica podjetja Topos predstavljata naslednjo točko dnevnega reda. Neki g. Franc Rifelj občini predlaga, da območje, nekje južno od Ždinje vasi razglasi za turistično območje. Želi si hotelski objekt z welnessom, bungalove, zabaviščno- adrenalinski park, konjeniški center. Gre za dobro dostopno območje, ki danes obsega travniške in gozdne površine.

Franci Bačar v imenu odbora za okolje opozori, da podpirajo ta odlok, vendar bi pričakovali, da so so pripravljalci bolj natančni. To ni območje Ždinje vasi! Če je to Ždinja vas, potem je lahko tudi Gotna vas.

Jože Miklič (odbor za gospodarstvo) tudi pravi, da odbor soglasno podpira odlok, imajo nekaj manjših pripomb.

Razpravlja Andrej Resman (SDS): opozarja, da ni jasno, zakaj v določenih primerih bremenimo investitorja glede izgradnje kanalizacije in vodovoda, drugod pa ne.

Bojan Kekec (SDS): “Kako se to vklaplja v prostor. Imamo vinogradniško območje, ki ga zelo čuvamo. Kako bo v ta prostor spadal kakšen Blue mountain ali kaj podobnega. Opozarja tudi na neke vodovodne zadržke.” Opozarja na 25. člen. Opozarja, da so v prejšnjem odloku sprejeli, da ne bo LED svetil, tukaj pa piše, da bomo vgradili LED svetila. “A ni to smešno?”

Grill: “Kako lahko dopuščamo še eno športno dvorano? Koliko športnih dvoran Novo mesto potrebuje? Imamo že dva konjeniška centra. Zakaj še eden? Ali ni vprašljiva tudi umeščenost v prostor. Zakaj v odloku ne piše, da so ceste, vodovodi ipd. breme investitorja? Zakaj bi to plačevala občina?”

Odgovarja Mojca Tavčar: “Bom poskušala odgovoriti. Ali gre v prostor ali ne – to je lahko objektivno ali subjektivno, kakor se nekomu zdi. Strokovno pa smo ugotovili, da prostor lahko prenese tako turistično območje. Najbližje turistično območje je šele na Otočcu. Lokacija je bila preverjena. OPN to prevideva. Sedaj to opredeljujemo s podrobnejšim aktom. Tudi infrastruktura. Glede LED svetilk bomo zadevo preverili. Njen odgovor glede vprašanja o tem, kdo bo financiral infrastrukturo, ne da jasnega odgovora. Glede kopičenja konjeniških centrov: to je stvar trga, tako kot so to bencinske črpalke.”

Ivan Bukovec (SDS): “Jasno in glasno sem že vprašal, kakšno je mnenje zavoda za varstvo kulturne dediščine. Ali to ustreza ali ne? Naj pove zavod! Poglejte Qlandio: investitor je sam financiral infrastrukturo. Nekdo si hoče nekaj privatno narediti, naj torej to sam plača.”

Glede na to, da je to prva obravanava, bo o tem še govora čez en mesec, sicer pa svetniki sprejmejo z 18:7.

16:29

Brez razprave sprejmejo odlok o ureditvi cestnega prometa.

16:27

Začeli so z odlokom o javni razsvetljavi v drugi obravnavi. Odbori nimajo kakšnih resnih pripomb.

Ima pa nekaj pripomb seveda Gregor Macedoni. O izbiri koncesionarja. “Nek potencial je v tej dejavnosti. Pričakoval bi bolj ambiciozen pristop. Predlaga, da se ob razpisu za izvajalca, da se lahko v času trajanja pogodbe odlok spremeni, in da to vpliva na izvajanje javne službe.”

Tudi Bojan Kekec. Bo obrazložil glas, zakaj odloka ne bo podprl. Opozori na to, da je občina prepisala odgovor s spletne strani Temno nebo. “Prav bi bilo, da se navede vir, je pa veliko bolj čudno, zakaj občina ne upošteva številna druga mnenja, ki trdijo, da led svetilke niso rakotvorne. Druga stvar pa je: to je občinsko premoženje. Nimam podatka, ali bo to premoženje upravljalo racionalno. Zakaj ne damo tega svojemu podjetju. Gre za pomemben del premoženja. Svetniki nimamo jasne slike, ali je izbira racionalna.”

Še Ivan Grill: predlaga, da se točka preloži in se na občinski svet povabi strokovnjake, ki bi spregovorili o led svetlikah in njihovi (ne)sprejemljivosti. Predlaga tudi akcijski načrt, ki bi omogočil zmanjšanje znatnih sredstev, ki jih dajemo za razsvetljavo.

Macedoni: Podpira Kekca. Naj se razmisli o tem, da se da koncesija javnemu podjetju. Sprašuje, ali je možno, da gre to brez javnega razpisa. Druga stvar je to, da strokovno tako sporne trditve ne spadajo v gradivo mestne občine.

Odgovoril bo Jože Kobe: “Vaša debata je šla v drugo smer, kot je namen odloka. Glede predaje koncesije poda Komunali, vendar se mora preveriti ceno. Če bi Komunala bila cenejša, potem je to možno, drugače pa ne.”

Odgovori še Kekcu: “Občina to lahko stori, če bi hotela.”

No, svetniki sprejmejo odlok, ob nasprotovanju SDS.

16:12

Župan je ravnokar sporočil žalostno novico, da je prisotnost na tokratni seji opravičil dr. Borut Rončević. To pomeni, da ne bo danes nič od kavice, s katero Rončević ponavadi podkupi izbrane novinarske. No, morda pa bi lahko kavo prinesel Macedoni. Župan govori o dnevnem redu, o tem, kaj so svetniki dobili na klop, kaj po pomoti niso dobili, in kaj bodo storili v skladu s poslovnikov. Umika 6. točko dnevnega reda OPPN za sosesko Brod Drage.

Besedo dobi Ivan Grill, ki predlaga tajno glasovanje o imenovanju direktorjev za javne zavode. No, pa se je “začela zabava”. Oglasi se še Mojca Špec Potočar (Zveza za Dolenjsko in predsednica kadrovske komisije, ki je pripravila predloge), ki predlaga, da je glasovanje javno.

Župan sprašuje Grilla, ali ima podpise četrtine svetnikov, ki po poslovniku lahko zahtevajo tajno glasovanje. Grill pravi, da jih bodo takoj zbrali.

Sprejmejo dnevni red.

16:00

Župan in direktor občinske uprave sta ravnokar vstopila v sejno sobo občinskega sveta. Kaže, da se bo začelo dokaj točno.

Napoved

Danes se obeta vroča seja občinskega sveta, ki jo bomo v obliki živega bloga spremljali tudi na Parkovi spletni strani. Seja se začne ob 16. uri. Najbolj vroče bo na koncu seje, ko bodo obravnavali kadrovske točke. Poleg imenovanja Matjaža Bergerja za direktorja APT, ki bo najverjetneje potekalo brez težav se obeta precej dvignjenega prahu ob predlogih kadrovske komisije občinskega sveta, da naj občinski svet na mesto dveh direktorjev javnih zavodov imenuje dva vodilna člana dveh vodilnih koalicijskih strank.

Zanimiva bo tudi razprava o poteku projekta večnamenske športne dvorane v Portovalu.

Sicer pa je povezava na dnevni red dostopna tukaj.

Objavljeno v Aktualno, Zgodbe