Muhič o sklepih nadzornega odbora: Menim, da sem ravnal pravilno

Na župana Muhiča smo naslovili nekaj vprašanj v zvezi s sklepi nadzornega odbora glede Zarje.

Vaš komentar ugotovitev NO v zvezi z Zarjo?

Nadzorni odbor je zelo enostransko označil se zadeve v zvezi z družbo Zarja, d. o. o., Novo mesto. Zavedati se moramo, da je novomeška Zarja gospodarska družba in ne javno podjetje, gospodarske družbe pa se ne obravnavajo kot javno podjetje, pač pa po zakonodajio gospodarskem pravu. Ne pristajam na to, da se do odzivnega poročila Nadzorni odbor nisem mogel opredeliti, pač pa je Nadzorni odbor zavzel le svoje pristransko stališče. Vse v zvezi z imenovanjem nadzornikov v Zarji in predstavnikov na skupščini omenjene družbe je bilo po mnenju pravne stroke zakonito in ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti.

Ob tem izražam  začudenje, da se je prav v tekočem mandatu razkrilo to, kar je bila sicer utečena praksa minulih obdobij.

Kakšni so razlogi za vašo neudeležbo na razgovoru pri nadzornem odboru?

Prejemali smo le obvestila o sklicu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto in nisem prejel nobenega vabila za sodelovanje pri Nadzornemu odboru.

Zakaj MONM ni dostavila zahtevanih dokumentov?

Vsa dokumentacija je bila na razpolago tako članom Nadzornega odbora kot tudi vsem ostalim.

Nadzorni odbor zavrača argumentacijo, da je »zakoniti zastopnik občine župan. Kot tak predstavlja in zastopa interese občine na skupščini podjetja Zarja d.o.o.« Nadzorni odbor je zavrnil tovrstno argumentacijo: »Županovo stališče je napačno, ker je vanj vgrajeno prepričanje, da pri tem lahko »ravna kakor sam misli, da je najbolje in prav« oziroma, da pri tem ne potrebuje niti ni vezan na sklepe občinskega sveta. Občinski svet je najvišji organ odločanja. Zanima me, kako župan odgovarja na to stališče nadzornega odbora?

Nikoli si nisem jemal pooblastil, ki niso bila zakonsko določena. Zato tudi v tem primeru zavračam taka stališča in argumentacijo Nadzornega odbora.

Zanima me, ali ste že prejeli odgovor Službe za lokalno samoupravo glede zakonitosti sklepov občinskega sveta glede zadeve Zarja, ki jih je župan ocenil kot nezakonite?

Od Službe za lokalno samoupravo smo prejeli zahtevek po predložitvi vseh dokumentov, ki se nanašajo na odločitve v zadevi Zarja. In Služba za lokalno samoupravo nas je tudi obvestila o preučevanju zadeve, na njihov odgovor čakamo.

Objavljeno v Aktualno, Dolenjska