Vida Čadonič Špelič in Franci Koncilija: Za krščanske vrednote in Macedonija za župana

Vida Čadonič Špelič in Franci Koncilija. Nosilca Liste krščanskih demokratov Slovenije (KDD)

Nosilca Liste krščanskih demokratov Dolenjske (KDD) Vida Čadonič Špelič in Franci Koncilija sta danes predstavila listo kandidatov za občinski svet Mestne občine Novo mesto, razloge za nastop na volitvah, program stranke ter izrazila podporo županskemu kandidatu Gregorju Macedoniju.

Lista krščanskih demokratov Dolenjske je nestrankarska lista, ki gradi na poštenju, trdem delu in krščanskih vrednotah, piše v izhodiščih njihovega programa .Zahtevali bodo pošteno in učinkovito uporabo občinskega denarja, novo stanovanjsko politiko in pregledno poslovanje Zarje, učinkovitejše črpanje evropskih sredstev, zmanjšanje stroškov občinske uprave in javnih podjetij v občinski lasti, boljši položaj otrok, mladine, družine in starejših ljudi, ustanovitev dnevnega centra za starejše, sistemsko ureditev financiranja športa, s katerim bodo šport naredili bolj dostopen otrokom in mladini, tesnejše sodelovanje s civilno družbo, podporo krajevnim skupnostim in izboljšanje prometne infrastrukture. (Celoten program je dostpen na tej povezavi.)

KDD gre na volitve s srčno in pošteno delo. Pri tem hočejo obuditi nekdanjo zmagovito listo krščanskih demokratov, ki je na prvih lokalnih volitvah v Mestni občini Novo mesto prejela malo manj kot 25 odstotkov glasov, Franci Koncilija pa je postal prvi novomeški župan.

Nosilca krščansko demokratske liste sta spregovorila tudi o razlogih za ponoven vstop v politiko. »Za kandidaturo sem se odločila, ko sem se kot predsednica sveta ene izmed osnovnih šol soočilo s tem, da nam občina osem mesecev ni zagotavljala pokrivanja materialnih stroškov. Takrat smo iz gneva rekli, da nekdo vendarle mora iti v politiko in nekaj spremeniti. Dovolj mi je bilo kritiziranja. V politiko gremo zaradi tega, ker želimo ponuditi alternativo in sodelovati pri reševanju problemov,« je o razlogih za kandidaturo povedala Vida Čadonič Špelič.

Franci Koncilija, ki je politiko zapustil poleti 2007, je povedal, da se je v politiko vrnil na prigovarjanje Vide Čadonič Špelič. »Prepričala me je, da je prostor na občinski ravni zelo prazen, kar zadeva nagovarjanje krščanskih demokratov oziroma ljudi, ki so usmerjeni bolj na desno. Vsi politični subjekti se drenjajo od sredine proti levi.« »Brez zastopstva krščanskih demokratov ne moremo govoriti o demokraciji. To, kar se je pred dvema letoma zgodilo na državnem nivoju, se ne sme ponoviti na občinskem,« pravita nosilca liste.

Koncilija je o podpori Macedoniju povedal: »Tako programsko kot osebnostno nam je Macedoni blizu.« Ob tem dodaja, da jih razen njega nihče drugi ni prosil za podporo, in da jih to, da je v skupini tistih, ki Macedonija podpirajo, tudi Zares, ne moti.

Pri krščanskih demokratih se ne bojijo, da bi s svojim nastopom na volitvah zmanjšali možnosti krščanskih strank za vstop v občinski svet. Na volitvah namreč nastopa tudi Nova Slovenija – krščansko ljudska stranka. »Želimo več krščanske demokracije. Veseli smo, da imamo NSi, mislimo pa, da je bilo njihovo delovanje do sedaj preskromno, da bi se glas krščanskega demokrata dovolj glasno slišal. Prepričana sem, da bomo skupaj lažje uveljavili program in menimo, da absolutno ne more priti do tega, da tisti, ki zastopamo krščanske vrednote, ne bi bili zastopani v občinskem svetu,« je povedala V. Čadonič Špelič. Niti Vida Čadonič Špelič niti Franci Koncilija sicer nista več člana nobene stranke.

Celoten program si lahko ogledata na tej povezavi.

Kandidatna lista Liste krščanskih demokratov Dolenjske

1. dr. Vida Čadonič Špelič, roj. 16.07.1959, Novo mesto, Ulica talcev 14, doktorica veter. znanosti, generalna direktorica,

2. Franc Koncilija, roj. 03.06.1946, Novo mesto, Kastelčeva ulica 6, geodet, upokojenec,

3. Janez Kramar, roj. 05.02.1966, Novo mesto, Krka 51, organizator, organizator poslovanja v turizmu,

4. Frančiška Danica Pavlin, roj. 08.10.1945, Novo mesto, Pod Trško goro 7, strojna pakovalka, upokojenka,

5. Stanko Peče, roj. 05.11.1949, Smolenja vas 24 a, trgovski poslovodja, upokojenec,

6. Darja Šurla Sladič, roj. 28.09.1975, Novo mesto, Ulica Pie in Pina Mlakarja 39, univ. dipl. inž. arhitekture, podjetnica,

7. Janez Kramar, roj. 29.04.1938, Novo mesto, Westrova ulica 50, doktor medicine, upokojenec,

8. Tadej Tomašič, roj. 27.11.1983, Novo mesto, Cegelnica 19, dipl. inž. kemijske tehnologije, analitik,

9. Darja Žura, roj. 25.03.1973, Male Brusnice 5, trgovska poslovodkinja, trgovska poslovodkinja,

10. Tomaž Podbevšek, roj. 21.01.1986, Verdun 4 a, študent, študent,

11. Peter Golob, roj. 16.06.1984, Ratež 33, univ. dipl. ing. geodezije, geodet,

12. Anica Božič, roj. 29.05.1952, Smolenja vas 15 c, poslovna sekretarka, upokojenka,

13. Milan Brudar, roj. 21.05.1962, Novo mesto, Šmihelska cesta 20, elektroinženir, učitelj,

14. Janez Mavsar, roj. 22.05.1952, Novo mesto, Jedinščica 16, elektrotehnik, podjetnik,

15. Milena Hren, roj. 25.02.1953, Križe 10, ekonomska tehnica, upokojenka,

16. Marija Marlin, roj. 07.10.1946, Novo mesto, Šmihel 69, uslužbenka, upokojenka,

17. Alojz Sekula, roj. 25.06.1953, Jurna vas 20, ekonomski tehnik, ekonomski tehnik,

18. Janez Jerič, roj. 22.11.1954, Novo mesto, Drska 38 a, ekonomist, ekonomist,

19. Marija Rudman, roj. 18.11.1970, Jugorje 7, šiviljska mojstrica, šiviljska mojstrica,

20. Jurij Murn, roj. 27.05.1942, Črmošnjice pri Stopičah 50, pravnik, upokojenec,

21. Franc Kestnar, roj. 26.12.1964, Smolenja vas 22, strojni tehnik, organizator,

22. Božidar Podobnik, roj. 08.02.1962, Novo mesto, Krka 33, univ. dipl.inž.elektrotehnike, vodja oddelka,

23. Amalija Cujnik, roj. 20.01.1933, Novo mesto, Ob Težki vodi 63, medicinska sestra, upokojenka,

24. Franc Hrovatič, roj. 02.03.1941, Stranska vas 5, avtoklepar, upokojenec,

25. Peter Eršte, roj. 26.07.1966, Srednje Grčevje 21, strojnik, strojnik,

26. Mirjana Judež, roj. 22.03.1969, Novo mesto, Hladnikova ulica 3, univ. dipl. org. dela, svetovalka za izobraževanje,

27. Andrej Žura, roj. 24.02.1971, Novo mesto, Šmarješka cesta 59, strojni tehnik, strojni tehnik,

28. Amalija Lukšič, roj. 16.05.1948, Novo mesto, Ulica Ivana Roba 29, trgovska poslovodkinja, upokojenka,

29. Smiljan Trobiš, roj. 02.11.1956, Novo mesto, Lebanova ulica 35, učitelj, pesnik;

Objavljeno v Aktualno, Dolenjska, Volitve-2010