Danes zadnji dan za oddajo zahtev za glasovanje po pošti

Danes je zadnji dan za tiste volilce, ki želijo oddati zahtevo za glasovanje po pošti. Gre predsen za volilce v domovih za starejše občane, bolnišnicah in zdraviliščih, pa tudi volici, ki so v zaporu ali priporu, ne pa tudi za tiste, ki živijo v tujini.

Zahtevo je potrebno najkasnje danes oddati pri občinski volilni komisiji. Zahteva se lahko pošlje po pošti, po fax-u, skenirano po elektronski pošti ali pa se vloži osebno.

Objavljeno v Dolenjska, Volitve-2010