Mesečni arhiv: marec 2010

Sprejet občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto: Prvi med mestnimi občinami

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je novembra letos sprejel Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto, ki ga je občinska uprava pripravljala od leta 2005. Mnogi bi dodali, da po dolgih, polžjih štirih letih, a je vendarle to prvi

Objavljeno v Aktualno, Zgodbe

Za kaj potrebujemo dejavno študentsko populacijo

Utemeljiti potrebo po aktivni študentski populaciji pomeni določiti, kaj je potreba, kaj je aktivnost in kaj je študentsko. Potreba lahko po logičnem sklepu izvira iz dveh motivirajočih argumentov. Prvi je, da se bo v primeru odsotnosti aktivnosti zgodilo nekaj slabega,

Objavljeno v Aktualno, Kolumna

Ob knjigi Osem taktov pavze

Vsaka fotografija je zgodba, ki z vsako naslednjo dobi več človeškega, več tega, kar vsi poznamo in si želimo, ne da bi kadar koli padla v slovenski nacionalni šport cenenosti in potrebe po ugajanju. Glejte, kakšni veliki dnevi so pred

Objavljeno v Aktualno, Zgodbe

Boštjan Pucelj: OSEM TAKTOV PAVZE, fotomonografija, 176 strani, Založba GOGA 2009

Umetniška fotografija Boštjana Puclja običajno spada v polje dokumentarne fotografije, vendar jih vedno skuša z avtorsko težnjo očistiti pomena zgolj dokumentiranja in jim dodati intimistično noto. Taka je tudi serija fotografija Pihalnega orkestra Krka, sicer reporterskega značaja, v kateri Pucelj

Objavljeno v Aktualno, Foto

Drug nujni korak je na Novem mestu, ki se bo s ključnimi funkcionarji in visokoletečimi vizionarji v prvi vrsti moralo začeti zavedati, da ne bodo niti mestu ne študentom boljšega jutri prinesle zgolj »široke možnosti zaposlitve po končanem študiju, elegantna in dovolj odprta možnost nadaljnjega specialističnega ali magistrskega študija, zanimive in perspektivne možnosti napredovanja ter zlasti soliden zaslužek«, ampak da je tudi doprinos študentov kot študentov ključen za resnično blaginjo mesta.

… je zapisal Matic Kastelec v članku Študentskost za Novo mesto.

Objavljeno v Izjava dneva

Dnevnik občinskega svetnika (1): Zgodba o rdečem kartonu v novomeškem občinskem svetu

»Kaj mi je bilo tega treba?« je prva misel, ki me obide, ko stopim skozi vrata lepo prenovljenega Rotovža. Že pametnejši od mene so nad tem mestom obupali, jaz pa … Svojo svetniško pot sem začel na letošnji marčevski seji

Objavljeno v Aktualno, Ankete, Dolenjska

Pot Čestitk: Pravljična razsežnost dežele ob otoku

Februarja smo v Kostanjevici na Krki ustanovili zasebni zavod Otok. Glavni dejavnosti zavoda sta pospeševanje razvoja in povezovanje na področju turizma, vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa in zdravstva. V zavodu bomo spodbujali širšo javnost k boljšemu in kakovostnejšem sodelovanju

Objavljeno v Aktualno, Zgodbe

Železnice na Dolenjskem: Zanemarjeni tudi v železniškem prometu

Nacionalni programi in Dolenjska Leta 1995 je državni zbor sprejel dva za prometno infrastrukturo pomembna dokumenta. Novembra tega leta je sprejel Nacionalni program izgradnje avtrocest, celo mesec dni prej pa Nacionalni program razvoja železniške infrastrukture. Na področju avtocest je bilo

Objavljeno v Aktualno, Zgodbe

Študentskost za Novo mesto

Ko razmišljam o družbeni aktivnosti študentske populacije, se mi ta kaže na dveh medsebojno tesno povezanih ravneh. Prva je tista raven, na kateri bi lahko študentsko dejavnost lahko poimenovali participacija, tudi študentsko gibanje in ko hoče to gibanje spremeniti svet

Objavljeno v Aktualno, Kolumna

Pa naj kdo reče, da Muhič ni uspešen!

Parkl, september 2009

Objavljeno v Strip

“Brezplačniki, različni rumeni in polrumeni tedniki ali mesečniki, še posebej na regionalnih ravneh, so načelo netransparentnosti tako rekoč povzdignili v temeljno preživetveno načelo. Ideologija nepristranskega novinarstva, novinarska etika, visokoleteči slogani o »sedmi sili«, »četrti veji oblasti«, »čuvarjih demokracije«, vse to se ob poplavi takšnih medijev spreminja v obžalovanja vredno, smešno karikaturo.”

Objavljeno v Izjava dneva

Novo mesto v primežu decentralizacijskih procesov

Novejše težnje po decentralizaciji Slovenije in ustanavljanju pokrajin kot avtonomnih administrativnih, v določenem pogledu pa tudi političnih oblik lokalne samouprave niso nekaj novega, ampak se napajajo iz zasnove policentričnega razvoja Slovenije, ki se je porodila leta 1964 ob pripravi prvega

Objavljeno v Aktualno, Zgodbe