Svetniki o kulturni strategiji 2007 – 2013: Najprej še v javno obravnavo

zastavaObčinski svet Mestne občine Novo mesto na današnjem nadaljevanju prekinjene 22. seje v prvi obravnavi sprejel občinsko kulturno strategijo za leti 2007- 2013, s tem, da bo pred dokončnim sprejetjem opravljena še javna obravnava dokumente.

Komisija, v kateri so sedeli predstavniki kulturnih ustanov in občine, je naredila pregled obstoječega stanja in pregled preteklih investicij na področju kulture. Glavni del strategije pa opredeljuje prioritete na področju kulturnih projektov in vsebuje pregled odprtih problemov na področju infrastrukture. To so dokončanje knjižnice, prenova Narodnega doma, prenova APT, gradnja centra LokalPatriot, Arheološki park Marof, prenovo Kulturnega centra Janeza Trdine ter prenovo kompleksa  muzejev.

Predsednik komisije Zdenko Picelj je opozoril, da so ti projekti glede na gospodarsko situacijo in stanje občinskih financ seveda težko uresničljivi. Namesto do 2013 je bolj realno pričakovati, da bi bile prioritete uresničene do leta 2020. Opozoril je tudi na dejstvo, da je proračunski delež na področju kulture najnižji v tem stoletju (padel je na zgolj 4,8 odstotka, medtem ko komisija predlaga povišanje do leta 2012 na sedem-odstotni delež).

Opozicijski svetniki so strategiji očitali, da je dokument brezpredmeten, saj gre bolj za seznam želja kot za uresničljivo strategijo. Prav tako so opozorili, da projektna dokumentacija za nobenega od infrastrukturnih projektov sploh še ni pripravljena.

Tomaž Levičar je tudi opozoril, da veliko izvajalcev na področju kulture trdi, da ni bilo vključeno v pripravo strategije, zato je predlagal, da se pred dokončnim sprejetjem opravi še javna obravnava. To so občinski svetniki tudi potrdili, čeprav je Z. Picelj opozoril, da se je že na pozive komisje k sodelovanju odzvalo le okrog deset odstotkov povabljenih.

Predstavniki občine so odgovorili, da gre za prilagodljiv dokument in da bo imenovana projektna , ki bo spremljala uresničevanje strategije. Poleg tega naj bi uprava pripravljala strategijo razvoja v celoti in da bo takrat možno kulturno strategijo realneje umestiti širši dokument.

Objavljeno v Dolenjska