Občinski svetniki privolili v gradnjo novega doma za starejše

grbObstoječi dom starejših občanov v Šmihelu je prezaseden. Trenutno imajo kar 717 prosilcev, od tega 292 iz novomeške občine. Rešitev problema premajhnih kapacitet Milena Dular, direktorica zavoda Dom starejših občanov (DSO) vidi v projektu podjetja Begrad, ki namerava na področju nekdanjega vojaškega kompleksa v Pogancih graditi »Naselje generacij Borončevo v Novem mestu.« S tem se je strinjalo tudi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, ki je ustanovitelj DSO, vendar pod pogojem, da s 15-odstotnim deležem k projektu pristopi tudi novomeška občina.

Občinski svet je na izredni seji, ki je sledila prekinjeni 22. redni seji, soglasno potrdil sodelovanje, ki bo občinski proračun v prihodnjih dveh letih stalo 1,2 milijona evrov, novomeška občina pa bi s tem vložkom postala solastnica objekta, ki naj bi se začel graditi že junija letos.

Ni šlo brez pomislekov. Alojz Turk (SLS) je namreč prepričan, da država ne bi smela izsiljevati mestne občine na tak način, saj je iz predstavljenih podatkov očitno, da je problem resen, skrb za tovrstno infrastrukturo v domeni države. Drugi svetniki pa so opozarjali na dejstvo, da so uporabniki storitev novomeškega doma tudi prebivalci drugih dolenjskih občin in da bi morale tudi te občine prispevati svoj delež.

Objavljeno v Dolenjska