Odprto pismo Tomaža Kovačiča, poraženega kandidata za predsednika občinskega odbora SD

Na uredništva lokalnih medijev je Tomaž Kovačič, poraženi kandidat za predsednika občinskega odbora SD Novo mesto, poslal odprto pismo. V njem pojasnjuje svoje videnje zadnjih dogodkov v lokalnem SD. Objavljamo v celoti:

“Glede na vse zadnje dogodke v OOSDNM in politične špekulacije v Novem mestu, ki se pojavljajo v medijih glede mene kot kandidata za predsednika OOSDNM in moje ekipe, se čutim odgovornega, da predstavim nekaj dejstev, da bo slika realna in konstruktivna. Pa naj povem zgodbo, kar po kronoloških dogodkih:
• Bil sem vodja volilnega štaba župana Mestne občine Novo mesto Alojzija Muhiča na državnozborskih volitvah 2008, za kandidata za poslanca SD. Z delom, ki smo ga skupaj s sodelavci opravili v času kampanje sem zelo zadovoljen. Povratna informacija volitev oziroma dosežen zmagovalni rezultat kaže na naše uspešno skupno delo in na pridobljeno zaupanje volivcev, ki so nam oddali svoj glas. Rezultat tako visoke podpore je tako lahko v ponos vsem Novomeščanom in SD-ju na lokalnem nivoju.
• Ekipa, ki je sestavljala volilni štab med volilno kampanjo je bila visoko izobražena, zelo motivirana, ambiciozna in nikoli predhodno politično obremenjena.
• Delo, ki smo ga opravili je bilo za Novomeško SD dodana vrednost s petkratnikom (30,56) v primerjavi s prejšnjimi volitvami v letu 2004.
• Moj motiv in cilj je bil v fazi kampanje vseskozi povezovanje in doseganje najboljšega možnega rezultata, ne glede na to, če je kandidat član naše stranke ali ne in prepričan sem, da je bil tudi Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto več kot zadovoljen z delom moje ekipe in na koncu tudi mojim delom.
• Ne želim in nikoli ne bom komentiral dejanj mojih nasprotnikov oz. strankarskih sodelavcev vendar dejstvo je, da se je tedanje vodstvo OOSDNM popolnoma distanciralo od celotne zgodbe. Obstaja izjema, ki jo moram na tem mestu omeniti in sem jim še danes hvaležen za promocijo na dogodku peke palačink.
• Svoje delo v volilni kampanji ne ocenjujem le na podlagi lastne kritične presoje temveč je ocena rezultat evalvacije, ki smo jo opravili po volitvah, z upoštevanjem različnih dejavnikov in odzivov različnih javnosti in posameznikov, ki so nam posredovali povratne informacije.

Ob vseh teh dogodkih zavzemam stališče, da se v novomeški občini na političnem nivoju stvari lahko izpeljejo veliko bolj korektno in v obče dobro vseh prebivalcev Novega mesta. Ko sem izpostavil svoje ime in tudi imena svoje ekipe, je bilo očitno to preveč za vse stare politične strukture, ki krojijo politiko v Novem mestu že leta in leta. Želim poudariti, da celotna moja ekipa ni bila nikoli prej politično opredeljena, da ima zagotovljeno materialno eksistenco, ter da je to delo in aktivno vključevanje temeljilo na podlagi močne volje in želji, z vizijo, da se soočanje z določenimi izzivi postavi v drugačen kontekst.

Medtem ko smo se odločili kandidirati in prevzeti odgovornosti za delovanje OOSD NM, smo bili ves čas deležni očitkov, da »rušimo« prejšnje vodstvo, vendar se tukaj sprašujem o samem bistvu demokratičnih volitev, pluralnosti ter možnosti izbire tistih kandidatov, ki jim volivci najbolj zaupajo in jih podpirajo. Dejstvo je, da OOSDNM v zadnjih osmih letih stagnira in da je »hic et nunc« priložnost, da se nekaj naredi za razvoj in perspektivo Novega mesta. Vizijo in cilje stranke sem jasno razložil na prvem zboru članstva, medtem ko sem z nasprotne strani prejel samo obtožbe in podtikanja, ki so povsem neupravičena in neutemeljena. Pa še nekaj je, dokler se ne bomo znebili starih nadzorov in spotikanj, ki vladajo v Novomeškem političnem okolju, se stvari ne bodo spremenile na bolje, kar so pokazale tudi zadnje volitve za predsednika OOSDNM.

Skupna želja moje ekipe je bila, da se konkretno in dobro pripravimo na lokalne volitve 2010 in poskušamo vnesti politično svežino v novomeško okolje, vendar nam je bilo tudi to, na zadnjem zboru članstva onemogočeno z odvračanjem pozornosti na nerelevantne teme, bistveno oteženo.

Kot sem že omenil, ne želim komentirati izjav in dejanj tako nasprotnikov kot tudi sodelavcev, vendar pa moram obrazložiti in pojasniti zadnje izjave starega in novega predsednika OOSDNM gleda novih članstev v SD, ki naj bi bil volilni aparat zbora članstva. Pridobili smo nove člane s tem, da je zdaj struktura potenciala za stranko bistveno drugačna in da so se novi člani v OOSDNM vključevali glede na pričakovano dodano vrednost v OOSDNM tudi glede na konsistentnost in sposobnosti, kar vsekakor ni slabo za stranko tudi na celotnem slovenskem nivoju.

Socialni demokrati bomo strnili vrste in z vso odgovornostjo pristopili k reševanju te krize in se pokazali kot resna politična opcija, ki ima vizijo in željo, da premaknemo stvari na bolje z delom in ne političnimi špekulacijami in podtikanji. Čas je, da se spremembe zgodijo tudi v Mestni občini Novo mesto, kajti le tako lahko prinesemo dodano vrednost na to kar že imamo.

Lep pozdrav!

Tomaž Kovačič, kandidat za predsednika OOSD NM”

Objavljeno v Dolenjska