Mestna občina Novo mesto: Trditev, da je tokratna delitvena bilanca slabša za MONM, ne drži

zastava1

Na novinarski konferenci LDS je Mojca Novak, članica svetniške skupine LDS, opozorila na dejstvo, da so bile dosedanje delitvene bilance z odcepljenimi občinami sklenjene za nižje zneske, kot je bilo to v primeru odcepitev obeh občin v tem mandatu. Med prisotnimi novinarji je završalo, saj je župan Muhič ob podpisu razdružitvenih sporazumov s Stražo in Šmarješkimi toplicami dejal, da je zadnja delitev nekakšna sredina vseh do sedaj sklenjenih delitev. Da torej ni sklenil škodljivega sporazuma. Uradnji podatki njegovo trditev potrjujejo.

Za Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice znaša po Sporazumu o delitvi premoženja iz leta 2008 »odpravnina« 360,00 EUR/prebivalca, kar naj bi MO NM poravnala do konca leta 2011, torej imamo za odplačilo na voljo tri leta.

Odpravnina oz. denarna obveznost za Občino Škocjan je bila 212,67 EUR – delitev 31. 12. 1994; za Občino Šentjernej 89,12 EUR – delitev 31. 12. 1994; za Občino Dolenjske Toplice 287,35 EUR – delitev 31. 12. 1998; za Občino Mirna Peč 282,76 EUR – delitev 31. 12. 1998; za Občino Žužemberk 264,75 EUR – delitev 31. 12. 1998.
Tako je povprečna odpravnina za občine, ki so se odcepile v preteklosti, znašala 227 EUR/prebivalca. Pri tem je treba poudariti, da so v tej točki navedeni zneski preračunani iz tolarjev v evre. Revalorizirano po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 31. 12. 2006 pa znaša povprečje za omenjene občine 393,29 EUR.

Če podatki držijo, potem tokratna delitvena bilanca za Mestno občino Novo mesto ni nič slabša, ampak celo boljša kot dosedanje.

Objavljeno v Dolenjska