Osme Trimove raziskovalne nagrade 2009: »Vnovči svoje znanje – prijavi se na razpis«

Ljubljana, 28. januar – Družba Trimo tudi letos, osmič po vrsti, razpisuje natečaj za podelitev Trimovih raziskovalnih nagrad. Pod sloganom »Vnovči svoje znanje – prijavi se na razpis«, bo družba tudi letos med prejetimi diplomskimi, magistrskimi in specialističnimi deli ter doktorskimi disertacijami, ki so bila uspešno ocenjena pred ustrezno komisijo na fakultetah ali višjih šolah med 1. januarjem in 31. decembrom 2008, nagradila najboljše. Prijave zbirajo do 16. februarja letos.

Osnovni namen Trimovih raziskovalnih nagrad je vzpodbujati prenos informacij, znanja in idej med Trimom in obetavnimi mladimi raziskovalci, ki delujejo na področjih, povezanih in zanimivih za podjetje. Z vsakoletnim nagradnim natečajem si tako prizadevamo za razvoj sodelovanja s številnimi univerzami in s tem povezovanja akademske in strokovne javnosti. Kot pravi Miloš Ebner, MBA, predsednik Komisije za raziskovalno delo, je »… osnovni namen Trimovih raziskovalnih nagrad jasen – odpiranje novih možnosti za sodelovanje med Trimom in akademsko sfero, omogočanje študentom in mentorjem, da v svojih delih uporabljajo podatke iz realnega življenja in rešujejo realne probleme. Dodelitev Trimove raziskovalne nagrade je nedvomno priznanje kakovosti, predvsem pa priznanje uporabnosti, praktičnosti posameznih raziskovalnih del.«

trimoa

Lanskoletna podelitev nagrad se je odvila v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki. V ospredju so akad. prof. dr. Janez Sketelj, Tatjana Fink ( MBA), Miloš Ebner, (MBA).

Trimove raziskovalne nagrade, ki tako vzpodbujajo inovativnost in kreativnost, so mednarodne nagrade z ugledom. Tekmovanje je namreč poleg Slovenije odprto tudi za študente iz Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne Gore, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Poljske, Romunije, Srbije in Velike Britanije. Od leta 2001 je bilo podeljenih 130 nagrad, skoraj četrtina nagrajencev pa na različne načine svoje sodelovanje s Trimom nadaljuje tudi po prejemu nagrade, najpogosteje v obliki razvojnih projekotv.

Na natečaju lahko sodelujejo znanstvena dela s področij arhitekture, gradbeništva, strojništva, industrijskega oblikovanja, prava, informatike, ekonomije, kadrov in elektrotehnike. Prijava mora vsebovati izpolnjeno prijavnico, ki je objavljena na domači spletni strani Trima, originalno vezano delo, pisno priporočilo mentorja in kratek povzetek dela v slovenskem in angleškem jeziku (do 2000 znakov), ki se ga priloži v tiskani in elektronski obliki na naslov award@trimo.si.  Rok prijave je 16. februar 2009. Natančna navodila za prijavo so dosegljiva na trimo.si.

Trimova komisija bo prijavljena in predhodno ocenjena dela s strani profesorjev fakultet ali višjih šol, s katerih delo prihaja, pregledala in nagradila najboljše. Prijavljena dela morajo upoštevati najsodobnejše dosežke znanosti, nove pristope in rešitve, ki jih Trimo lahko uporabi v praksi. Nagrajence bodo o prejemu nagrade obvestili do konca aprila 2009, ko bo znan tudi kraj podelitve nagrad.

Objavljeno v Dolenjska Oznake: