Dolenjska avtocesta leta 2010?

kek2

Poslanec Zares Franci Kek: "Razlogi za nedokončanje so mnogokrat zelo banalni."

Poslanec stranke Zares – nova politika Franci Kek je ministru za promet dr. Patriku Vlačiču na ponedeljkovi seji Državnega zbora zastavil poslansko vprašanje, in sicer v zvezi z dokončanjem avtocestnega križa oziroma dokončanjem avtocestnega kraka mimo Trebnjega.

Kek je v vprašanju izpostavil, da se rok za dokončanje avtocestnega križa pomika iz meseca v mesec, povprečno pa se v pol leta pomakne za eno leto: »Tako je bivši predsednik vlade dejal, da bo to dokončano leta 2008. Pred približno pol leta smo poslušali, da do konca leta 2009, danes pa berem v enem izmed časnikov, da naj bi bilo to dokončano – gre za zadnji odsek pri Trebnjem – do konca prihodnjega leta. Sicer vemo, da medijem ne gre vsega verjeti. Tu sem pomislil, da gre za tekst, ki je bil napisan že prejšnje leto, vendar me je vseeno zelo zaskrbelo, kaj pa, če to res drži?«

Patrik Vlačič je na to odgovoril: »Na osnovnem avtocestnem križu so ta trenutek v gradnji odseki: Pluska-Ponikve-Hrastje v dolžini 15 kilometrov na dolenjskem avtocestnem kraku, rekonstrukcija avtocestnega odseka Peračica-Podtabor v dolžini 2,4 kilometra in vzhodna mariborska obvoznica Pesnica-Ptujska v dolžini 10,5 z navezovalno zrkovsko cesto. Gradnja navedenih manjkajočih odsekov na dolenjskem avtocestnem kraku je bila predvidena do konca 2009. Tega roka ne bomo mogli doseči, to vam lahko zdaj z gotovostjo povem. Dejstvo je, da so se nekateri postopki javnega naročanja zavlekli, neugodne vremenske razmere v letošnji zimi in problemi pri pridobivanju zemljišč in drugih nepremičnin za gradnjo ne omogočajo pospešene dinamike izvajanja del. Zaradi navedenih vzrokov bosta oba odseka predvidoma predana v promet v prvi polovici 2010. Vzhodna mariborska avtocesta bo zgrajena in predana v promet predvidoma junija 2009 …«

Minister Vlačič je dejal, da bodo vsi navedeni roki natančno določeni v letnem planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009, na katerega bo dal soglasje Državni zbor. Predlog letnega plana pa je trenutno v fazi medresorskega usklajevanja z Ministrstvom za finance in drugimi pristojnimi ministrstvi. Vsebino letnega plana obravnava tudi medresorska delovna skupina, ki jo je ustanovila nova vlada, z namenom priprave financiranja avtocestnega in drugih programov. Medresorska skupina naj bi do konca tega meseca dala odgovore: »Namreč mene ne skrbijo samo termini, skrbi me tudi financiranje izgradnje avtocest,« je še dodal Minister za promet dr. Patrik Vlačič.

Objavljeno v Aktualno, Dolenjska