Intervju: Ivan Grill, poslanec

intervjugrill1a.jpgIvan Gril je na letošnjih parlamentarnih volitvah kot kandidat za poslanca dosegel izjemen rezultat. V volilnem okraju (Novo mesto I), v katerem je nastopil na listi SDS, je za njega od skupno 15 373 volivcev glasovalo 6247 ali 40.64 % glasujočih volivcev. Če je v prejšnjem mandatu zasedel poslansko mesto, potem ko je poslanec Andrej Vizjak postal minister, je bil tokrat suvereno izvoljen v poslanske klopi. Če smo v začetku prejšnjega mandata še govorili o politično relativno anonimnemu Novomeščanu, ki je v vrh slovenske politike vstopil skozi stranska vrata, potem danes govorimo o človeku, ki je postal politična stalnica na državnem nivoju, na lokalnem pa o enem od najbolj prepoznavnih morda tudi vplivnih političnih osebnosti. Na podlagi tega se v intervjuju z njim – poleg vprašanj v zvezi z parlamentarnimi volitvami – nismo mogli ogniti vprašanju, ali bo na prihajajočih lokalnih volitvah kandidiral tudi za novomeškega župana? (Damir Skenderović, Uroš Lubej, foto Boštjan Pucelj)

Dosegli ste izjemen uspeh v svojem volilnem okraju. Rezultat izpred 4. let ste izboljšali za dobrih 12 %. Kako vam je uspelo? Koliko volov je bilo potrebno dati na žar? Kaj ste storili za svoj volilni okraj v preteklih štirih letih?

Resnično sem vesel tega rezultata, saj to daje potrditev mojemu dosedanjemu delu in seveda obvezo, da s takšnim delom nadaljujem tudi v naprej. Očitno so volivke in volivci prepoznali moje delo, zato mi zaupajo in si še želijo mojega sodelovanja. Da so ljudje v meni prepoznali poslanca, ki mu lahko zaupajo in verjamejo, je bilo potrebno pretekla štiri leta z moje strani vložiti veliko truda. Vsak dan sem se vozil iz Novega mesta v Ljubljano in nazaj, da sem lahko na ta način imel vsakodnevne stike z ljudmi iz našega okolja. Udeleževal sem se vseh prireditev, na katere sem bil povabljen – seveda če sem imel čas, saj se rad družim z ljudmi. Skoraj vsak konec tedna sem se udeležil vsaj ene prireditve, mnogo jih je bilo tudi med tednom.
Na mene so se obračali številni podjetniki, ki sem jim sem pomagal pri navezovanju stikov z uradniki v državnih institucijah. Tudi v poslansko pisarno je k meni prihajalo veliko ljudi s svojimi težavami in vprašanji. Bil sem odprt za vsakogar, ki si je želel mojega sodelovanja ali pomoči in sem tudi vsakomur pomagal, če je to le bilo v moji moči.
Čeprav sem bil izvoljen v drugem volilnem okraju, ki poleg dela Novega mesta vsebuje še šest občin, sem bil s svojim delom aktiven tudi v tretjem volilnem okraju. Skratka želel sem biti poslanec za celo Dolenjsko in tudi Belo krajino.
V preteklem mandatu je Dolenjska dobila toliko državnih sredstev oziroma projektov pomembnih za Dolenjsko kot še nikoli prej. Nekaj od teh je že bilo realiziranih, nekaj pa jih je še v fazi realizacije. Naj naštejem samo nekaj od teh, in sicer: priključna cesta od krožišča v Bučni vasi do avtoceste, uredba za plovbo na reki Krki, zakon o zidaniškem turizmu, zakon o vinu, krožišče v Šentjerneju, krožišče in rekonstrukcija ceste v Šmarjeških Toplicah, krožišče v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, asfaltiranje državne ceste skozi Uršna sela, sofinanciranje zdravstvenega doma v Žužemberku, preko 2 milijona evrov za rekonstrukcijo ceste v Zagradcu pri Žužemberku, ustanovitev prve državne fakultete v Novem mestu, sredstva za študentski dom v Novem mestu, državna sredstva za prizidek v Šolskem centru Novo mesto, državno sofinanciranje višje elektro šole, itd. Seveda si vsega naštetega ne želim pripisovati samo sebi, saj sem pri tem sodeloval s številnimi ljudmi iz našega okolja in gre zasluga tudi njim. Zagotovo pa je bila moja vloga pri številnih od teh ključna Tega nikoli nisem obešal na veliki zvon, so pa to očitno ljudje prepoznali.

intervjugrill1.jpg

Kako komentirate slabi izid vaše stranke v Posavju?

SDS je tudi v Posavju v vseh treh volilnih okrajih tudi na teh volitvah prepričljivo zmagala. Je pa res, da je bil rezultat za spoznanje nekoliko slabši kot leta 2004. Mogoče so bili na letošnjih volitvah kandidati drugih strank bolj prepoznavni kot pred štirimi leti.

Kje vidite vi vzrok za zmago t. im. levega trojčka? Se strinjate z izjavo vašega predsednika, da je razlog v ideološki mobilizaciji, zaroti medijev, angažma velekapitala? Ali menite, da je vaša stranka v preteklem obdobju naredila napako in da je v tem tudi razlog poraza? Da je bil njen slog preveč »nesproščen« in avtoritaren, kot meni denimo dr. France Bučar?

Tako imenovani levi trojček sestavljajo povsem isti ljudje, kot so pred štirimi leti sestavljali LDS in ZLSD (sedaj SD). Zaradi njihovih notranjih nesoglasij so se preoblikovali, ustanovili novo stranko in sedaj prodajajo javnosti »novo« politiko. Levemu trojčku so izrazili podporo volilci levega bloka, kateri so pred štirimi leti volili LDS in ZLSD. Tudi sam menim, da so se na letošnjih volitvah bolj angažirali volilci levega bloka, še posebno tam, kjer jih je k temu vzpodbudil tudi kapital in mediji. Pri tem sta svojo vlogo pomembno odigrala tudi dva največja slovenska tiskana dnevnika, ki sta v lasti ljudi iz levega bloka. Pisanje teh dveh časnikov še zdaleč ni bilo objektivno. To lahko z vso odgovornostjo trdim tudi sam, saj sem to lahko sam osebno večkrat prepoznal. Seveda si ne želim, da mediji pišejo o vladi dobro, bi pa bilo korektno do javnosti, da pišejo o stvareh objektivno. Kritizirali so vsako odločitev vlade, ki je bila dobra za ljudi. Ko smo leta 2005 zvišali pokojnine, so pisali, da bo prišlo do zloma pokojninske blagajne in katastrofe za Slovenijo. Ko smo uvedli vinjete, so pisali, da bo prišlo do zloma blagajne DARSA. Nič od tega se ni zgodilo.
Naj navedem še en primer. Ko smo sprejeli zakon o subvencionirani dijaški prehrani, ki je izključno v korist samo dijakom in staršem, so mediji o tem pisali pogosto zelo negativno in navajali, da to povzroča dijakom in šolam samo zmedo in celo škodo. Pa temu še zdaleč ni tako. V Šolskem centru Novo mesto, ki ima preko 3100 dijakov in je največja tovrstna institucija v Sloveniji, brez težav zagotavljajo dijakom toplo malico. Takšno potezo države pozdravljajo tako v vodstvu šole kot tudi dijaki. Vik in krik zganjajo ravnatelji srednjih šol, ki imajo 300 dijakov ali še celo manj in to zato, ker sami že v preteklosti niso zagotovili tistega, kar jim je že takrat nalagala zakonodaja.
Prepričan sem, da je SDS in celotna koalicija v preteklem mandatu delala dobro in v korist ljudem. To kažejo številni makroekonomski kazalci in to nam priznavajo tudi v tujini. Očitno pa tega pri nas ljudje niso dovolj prepoznali, ker so bili vsakodnevno deležni številnih negativnih informacij, ki so bile velikokrat celo namišljene.
Kar pa se tiče izjave dr. Bučarja, katerega globoko spoštujem, se z njo ne morem strinjati. Sam sem kot poslanec sodeloval s predsednikom vlade, z ministri in ostalimi državnimi uradniki in nikoli nisem zaznal nobene avtoritativnosti. Ne poznam nobenega konkretnega primera, ki bi tako trditev lahko konkretno dokazoval.

bpu_at5191.jpg

Kako komentirate neizvolitev novomeškega župana v državni zbor. Dobri in priljubljeni župani ponavadi pridejo tja? Ali razumete to tudi kot nezadovoljstvo ljudi z vodenjem občine?

Tudi na teh volitvah veliko dobrih in priljubljenih županov ni bilo izvoljenih. O tem vedno odločajo volivke in volivci.

Do dela občine je kritičen tudi vaš kolega v prihodnjem državnem zboru Franci Kek. Kako bi odgovorili na to kritiko?

Stanje v novomeški občini resnično ni zavidljivo, vendar bi bila o teh kritikah potrebna širša razprava, ki bi dala potrebne odgovore in mogoče nakazala tudi rešitve. To nas vse skupaj čaka v prihodnje.

Novomeška občina je (skupaj s sosednjimi) dobila tokrat kar tri poslance. Ali nameravate med sabo kakor koli sodelovati?

Jaz si seveda vedno želim sodelovati z vsemi, ki lahko prispevajo k razvoju Novega mesta, Dolenjske in seveda tudi Slovenije.

Lastite si precej zaslug, da je Novo mesto dobilo fakulteto. Stranke, ki bodo sestavljene prihodnjo koalicijo so precej bolj zadržane do ustanavljanja novih fakultet. Kaj pričakujete glede tega projekta v prihodnje? Kaj boste zahtevali od vlade kot opozicijski poslanec?

V primeru, da bi volivke in volivci SDS zaupali še en mandat, bi imeli v Novem mestu že v naslednjem letu vsaj še dve novi državni fakulteti in kmalu potem tudi dolenjsko univerzo. Kako bo šlo to področje naprej z »levo« vlado, ki temu verjetno ne bo naklonjena, žal še ne vem. Če tega projekta ne bo podprla, bo to velika škoda za Dolenjsko. Sam se bom seveda še naprej vztrajno prizadeval za nove fakultete in univerzo v Novem mestu.

Vaša priljubljenost je očitno dokaj visoka, prav tako priljubljenost vaše stranke tako v mestu kot na podeželju naše občine. Čez dve leti so lokalne volitve – ali boste kandidirali za župana?

O kandidaturi za župana ne razmišljam, saj želim tudi v naprej delati za dobrobit ljudi in Dolenjske kot poslanec DZ. V SDS imamo dobre kandidatke in kandidate, ki bi lahko bili dobri župani. Odločitev o tem bomo morali sprejeti najkasneje v dveh letih.

Povezava na Intervju: Ivan Grill, podžupan

Objavljeno v Aktualno, Volitve 2008